Wijkklimaatmonitoring in Groningen

Het instrument ‘Wijkmonitor’ moet bewoners op een laagdrempelige manier informeren over de effecten van het veranderende klimaat in hun directe leefomgeving. Gecombineerd met een bijbehorende communicatie- en participatiestrategie, instrumenten en campagne (allen gericht op het handelingsperspectief) moet het bewustzijn, de actiebereidheid en het aantal uitgevoerde acties van bewoners verhogen.

Doel en inhoud van het project

Het project moet ook inzicht geven in de effecten van ondernomen acties in relatie tot de verwachte klimaatverandering, uitgevoerd door zowel de lokale overheid als de individuele bewoners. Het project focust op zeven (nog te kiezen) wijken en dorpen in de gemeente Groningen.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

  • Verhogen van het bewustzijn.
  • Het stimuleren van het in de praktijk brengen van klimaatadaptatie.
  • Monitoring van de voortgang.

Initiatiefnemer: Gemeente Groningen
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – medio 2024