Lokale meteorologische informatie over het huidige en toekomstige klimaat

Voor veel mensen is klimaatverandering iets abstracts, maar hoewel klimaatverandering een mondiaal fenomeen is, vindt adaptatie juist vaak op lokale schaal plaats. Voor een goede onderbouwing en lokaal draagvlak is lokale klimaatinformatie nodig.

Doel en inhoud van het project

In dit project wordt lokale klimaatinformatie voor alle KNMI-klimaatscenario’s en voor een groot aantal klimaatvariabelen beschikbaar gemaakt via een webinterface. Naast ruimtelijke informatie wordt ook informatie gegeven over variatie in de tijd. De web-interface wordt een combinatie van een interactieve klimaatatlas en het huidige klimaatdashboard. Naast deze webinterface wordt ook een standaard presentatie gemaakt voor gemeenten en regio’s. Met behulp van de webinterface (voor lokale klimaatinformatie) en eigen lokale informatie kunnen zij een presentatie, factsheet of digitaal magazine maken voor de eigen regio.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

De eerste opzet voor bovenstaande wordt gemaakt met informatie over een beperkt aantal klimaatvariabelen voor de KNMI’14-klimaatscenario’s. Na de publicatie van de KNMI’23-klimaatscenario’s wordt een volledig operationele versie voor de nieuwe scenario’s gemaakt (2023-2024).

Initiatiefnemer: KNMI
Start- en einddatum: 2022 – 2024