Klimaatbestendige regio Vallei en Veluwe

Het Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt het Regionaal Kernteam Klimaatadaptatie. Dit kernteam initieert, stimuleert, informeert, faciliteert en coördineert de samenwerking binnen de regio Vallei en Veluwe, met als doel de kracht van de samenwerking in de regio te benutten.

Doel en inhoud van het project

Door gezamenlijk op te trekken daar waar mogelijk kan tegen geringere kosten invulling worden gegeven aan de afspraken uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarnaast besparen we mensuren dankzij deze werkwijze, creëren we een basis van uniformiteit en maken we kennis- en gegevensuitwisseling mogelijk.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Dit project is een best practice van de ‘Goverance en Integral Approach’ op het gebied van klimaatadaptatie. Er is gekozen voor een vorm van regionale samenwerking tussen diverse organisaties (gemeenten, provincies, waterschap, drinkwaterbedrijf, ggd, veiligheidsregio’s) waarbij grensontkennend samenwerken het motto is. De gekozen organisatievorm en de uit te voeren activiteiten zijn te kopiëren naar andere regio’s, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Initiatiefnemer: Waterschap Vallei en Veluwe
Start- en einddatum: 1 oktober 2021 – 31 december 2023