Businessmodellen voor het landelijk gebied en landbouw in Súdwest-Fryslân

Dit project beoogt het stimuleren van het ontwikkelen van businessmodellen voor de agrarische en de landelijke economie. Ook het realiseren van regenbestendige maatregelen voor dorpskernen en/of commerciële bedrijfsgebieden is een onderdeel van dit project. De businessmodellen en maatregelen worden gerealiseerd met de promotie van een effectieve governance-aanpak. Ook wordt ingezet op het creëren van een momentum voor adaptatie-initiatieven. Er wordt nadrukkelijk verbinding gemaakt met andere LIFE-IP-projecten, met name met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland.

Doel en inhoud van het project

Het project ontwikkelt een uitgebalanceerde aanpak voor klimaatadaptatie voor de landelijke regio. Ecologisch en economisch duurzaam, passend binnen de relevante randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten vanuit de overheden. De aanpak omvat ook de benodigdheden voor de adaptatie van de randvoorwaarden vanuit overheden, met als doel klimaatadaptatie meer geaccepteerd en effectief te maken.

Bijdrage aan Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Het project zal bestaande netwerken versterken en uitbreiden. Het project creëert meer bewustwording voor realistische oplossingen voor de inwoners van de gemeente. Het project streeft naar ontwikkeling van de regio, die als voorbeeld kan gelden voor Nederland, Europa en/of daarbuiten. Binnen het project wordt samengewerkt met de projectpartners, de nationale en provinciale overheid.

Initiatiefnemer: Gemeente Súdwest-Fryslân
Start- en einddatum: 1 januari 2021 – 31 december 2027