Geselecteerde Impactprojecten (1e t/m 4e tranche)

Het ondersteunen van impactprojecten vormde de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Het gaat om toonaangevende projecten op het gebied van ruimtelijke adaptatie, waarin de betrokken partijen in de ruimtelijke inrichting samenwerken aan klimaatbestendige steden, waterrobuust inrichten, vitale en kwetsbare objecten en/of slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid en andere maatschappelijke opgaven. Zie ook "Wat is een Impactproject?"

Aanvragen zijn beoordeeld op basis van vooraf bekende criteria. Bij de selectie van de impactprojecten is rekening gehouden met spreiding over thematiek, regio, aard en omvang.

Binnen het Stimuleringsprogramma zijn tussen 2015-2019 drieentwintig Impactprojecten in vier tranches geselecteerd en uitgevoerd:

De laatste acht impactprojecten zijn op verschillende manieren gericht op ambitie 2 van het Deltaplan RA: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie voor het omgaan met klimaatextremen. Het gaat daarbij om bewustwording en het gesprek – met alle relevante gebiedspartners – over de vraag hoe de kwetsbaarheid voor klimaatextremen verkleind kan worden met concrete maatregelen.