Evaluatieformulier Impactprojecten Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Het project waar u projectleider/contactpersoon voor was, was geselecteerd als Impactproject in de derde tranche van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Impactprojecten zijn voorbeeldprojecten, die een grote impact kunnen hebben op het gebied van waterrobuust en klimaatbestendig inrichten en daardoor bijdragen aan het doel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie, dat in 2020 waterrobuust en klimaatbestendig inrichten de normaalste zaak van de wereld is. De voorbeeldwerking van impactprojecten en leerpunten (do’s en don’ts) voor anderen zijn daarbij belangrijk.

De Impactprojecten hebben maximaal € 25.000 (incl. BTW) ondersteuning gekregen om de klimaatbestendige inrichting van een gebied of een bepaald thema te versnellen. De resultaten en lessen (do’s en don’ts) worden breed verspreid via het Kennisportaal www.ruimtelijkeadaptatie.nl, de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie, themabijeenkomsten en/of Netwerkdagen.

Daarom wil het SRA graag weten hoe het project is verlopen en hoe u het heeft ervaren. Wat is er geleerd? Welke inzichten waren er? Wat zou u de volgende keer anders doen?