Kansenkaarten gevolgbeperking

Deze kaarten maken op landelijk niveau een eerste globale inschatting van locaties waar het zinvol is om de gevolgen van een overstroming te beperken. Op de eerste kaart staan buurten waar je de schade kunt beperken door maatregelen te nemen in de ruimtelijke inrichting. Minimaal 25% van de overstromingen die in deze buurten kunnen plaatsvinden, zijn ondiepe overstromingen. Ophoging, drempels en andere relatief eenvoudige maatregelen kunnen deze schade voorkomen. De tweede kaart laat de buurten zien waar meer dan 75% van de mogelijke overstromingen diepe overstromingen zijn. In die buurten is het zinvol om na te denken over maatregelen op het gebied van rampenbeheersing om slachtoffers te voorkomen. Ook is het raadzaam om goed na te denken over de functies die je daar wilt realiseren. Liever geen vitale en kwetsbare functies bijvoorbeeld, tenzij ze goed beschermd zijn.