Maximale overstromingsdiepte

Breng eerst in beeld of het betreffende gebied (of de betreffende infrastructuur) gevoelig is voor overstromingen. Overstromingen kunnen ontstaan vanuit het primaire systeem (rivieren, grote meren en zee) en vanuit het regionale systeem (bijvoorbeeld kanalen, boezems, beken, kleine rivieren). Op één plaats kan sprake zijn van een potentiële overstroming vanuit zowel het primaire als het regionale systeem, met verschillende gevolgen. Over het algemeen nemen de gevolgen toe naarmate de kans van voorkomen kleiner wordt. Daarom is voor verschillende kansen de maximale overstromingsdiepte weergegeven.

De stresstest ‘gevolgbeperking overstromingen’ brengt in beeld of het nodig is om maatregelen te nemen die de gevolgen van een overstroming beperken. Dat vraagt om een expliciete afweging op basis van de kwetsbaarheid van een gebied in combinatie met de functies in het gebied. Deze afweging kan een rol spelen bij de locatiekeuze voor nieuwbouw, maar ook bij de manier waarop gebouwd wordt of de functies die je op een plek wilt realiseren. Het aanpassen van bestaande bouw is moeilijker en duurder dan het meegeven van randvoorwaarden voor nieuwbouw of herontwikkeling.

Welk type maatregelen in een gebied passend zijn, hangt af van de te verwachten overstromingsdiepte:

Legenda waterdiepten

Er zijn vier overstromingsdieptekaarten beschikbaar in de Klimaateffectatlas en de Kaartverhalen:

Afbeelding maximale overstromingsdiepte

  • De eerste kaart (linksboven) toont de maximale overstromingsdiepte bij een bijzonder kleine kans, van ongeveer 1 keer in de 100.000 jaar.
  • De tweede kaart (rechtsboven) toont de maximale overstromingsdiepte bij een kleine kans, van ongeveer 1 keer in de 1.000 jaar.
  • De derde kaart (linkesonder) toont de maximale overstromingsdiepte bij een middelgrote kans, van ongeveer 1 keer in de 100 jaar.
  • De vierde kaart (rechtsonder) toont de maximale overstromingsdiepte bij een grote kans, van ongeveer 1 keer in de 10 jaar.

Aandachtspunten

Deze kaarten geven een eerste beeld van de maximale overstromingsdiepte (of: overstroombaarheid) van een gebied. Als een gebied op de kaarten niet ‘overstroomt’, is er vanuit het thema gevolgbeperking overstromingen geen opgave. Als het gebied wél overstroomt, betekent dit dat er nader onderzocht moet worden of gevolgbeperkende maatregelen nodig en mogelijk zijn. Dan helpt het om naar de geadviseerde kaarten te kijken: 'Plaatsgebonden overstromingskans' en ‘Kansenkaart gevolgbeperking’.

De gesuggereerde maatregelen per diepte-interval, geven een eerste indicatie van een mogelijk handelingsperspectief. Welke maatregelen écht passend zijn, hangt af van de daadwerkelijk optredende waterdiepte. Een overstromingsdiepte van 50 cm levert immers andere gevolgen en potentiële maatregelen op dan een overstroming van 1,80 m. Als er maatregelen worden overwogen, is het dus nuttig om in meer detail te kijken naar de overstromingsdiepte.