Gevoeligheid van wijken voor wateroverlast

De inrichting van een Nederlandse wijk is vaak kenmerkend voor een specifieke tijd waarin bepaalde stedenbouwkundige opvattingen en voorschriften golden. Het onderscheid van typen wijken is daardoor van belang bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid voor wateroverlast. Het kaartverhaal 'Wijktypologie' geeft die indeling weer.

Op basis van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte, is per wijktype aangegeven wat de kenmerkende kwetsbaarheid is voor wateroverlast. Door deze informatie te combineren met de waterdieptekaarten, ontstaat een beter beeld van de meer of minder kwetsbare plaatsen.

De kenmerken van de wijktypen kunnen na de stresstest ook bruikbaar zijn om adaptatiemaatregelen te selecteren. Zo kan het vele publieke groen in naoorlogse tuinsteden kansen bieden voor klimaatadaptatie. De structuur van bloemkoolwijken kan plaats bieden voor wadi’s om hevige regenbuien lokaal te kunnen verwerken.

Aandachtspunten

  • De wijktypen corresponderen met het voorbeeldenboek (pdf, 8.5 MB) waarin mogelijke oplossingen voor klimaatbestendige inrichtingen en kostenkengetallen worden beschreven.
  • De kaart houdt geen rekening met de specifieke functies van gebouwen in een gebied. Het is daarom zinnig om lokaal te bekijken waar zich belangrijke gebouwen bevinden, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Daarvoor zijn gedetailleerdere kaartbeelden nodig. Kijk voor een lijst van lokale vitale en kwetsbare functies op deze pagina.