Thema's & Sectoren

Nederland heeft met vier klimaattrends te maken: het wordt warmer, het wordt droger, het wordt natter en de zeespiegel stijgt. Hoe komt het eigenlijk dat het klimaat verandert? Wat zijn de laatste inzichten over klimaatverandering? Wat houden de klimaattrends precies in? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de samenleving? Via deze pagina kun je je verdiepen in deze thema’s en in de gevolgen ervan voor de verschillende sectoren.

Thema's

Hieronder staan de thema’s klimaatverandering, wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Sectoren

Hieronder staan tegels van tien sectoren. Via zo’n tegel lees je met welke gevolgen van klimaatverandering een sector te maken heeft of krijgt. Die gevolgen verschillen per sector. De sector Gezondheid krijgt bijvoorbeeld te maken met een langer hooikoortsseizoen en meer hittestress in de zomer. En de sector Infrastructuur krijgt vaker te maken met uitval of beschadiging van bijvoorbeeld wegen en spoorwegen. De pagina’s van de sectoren Water en ruimte, Energie en ICT en telecom moeten nog worden uitgewerkt. Wel vind je voor elke sector een bollenschema met de gevolgen. Voor de sectoren Natuur, Infrastructuur en Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening is er ook een interactief bollenschema beschikbaar. Dat betekent dat er een toelichting bij de gevolgen verschijnt als je erop klikt. Je kunt trouwens ook zelf een bollenschema maken, bijvoorbeeld voor je eigen werkveld of probleem. Dat kan met de NAS-adaptatietool.