Nieuws landbouw

Boeren en tuinders werken aan oplossingen tegen droogte - 22 mei 2020

Dit zijn de beregeningsverboden per waterschap - 20 mei 2020

1,4 miljoen euro voor onderzoek klimaatbestendige akkerbouw - 10 april 2020

Landbouw gebruikte in droog jaar 2018 veel meer water voor beregening - 23 maart 2020

Het is het nieuwste boerensnufje: een waterhouderij - 27 februari 2020

Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren? - 25 februari 2020

Actieprogramma voor klimaatadaptatie in de landbouw - 3 februari 2020

Heftige regen en veel droogte: steeds meer boeren verzekeren zich ertegen - 31 januari 2020

In 2050 volop kansen voor bedekte teelt in Nederland - 24 januari 2020

Landbouw toont herstel na droogte in 2018 - 16 december 2019

De lessen uit maïsseizoen 2019 - 11 november 2019

Nieuwe versie Regioscan Zoetwatermaatregelen in de maak - 1 oktober 2019

Hoe klimaatslimme landbouw boeren weerbaar maakt - 30 september 2019

LTO maakt evaluatie van aanpak hittestress in afgelopen zomer - 25 september 2019

Schouten gaat veevervoer bij 35 graden of meer wettelijk verbieden - 5 september

Dramatische oogst én lage prijzen: droogte treft boeren dit jaar dubbel zo hard - 4 september 2019

Moet je nou wel of niet zaaien bij droogte? - 5 augustus 2019

Nieuwe ontwikkeling voor peilgestuurde drainage - 19 juli 2019

Schouten presenteert crisisplan voor droogte - 4 juli 2019

Avebe: kwart minder aardappels door extreme droogte - 10 mei 2019

Graslandvernieuwing blijft lastig door droogte - 4 mei 2019

Extreme droogte is terug te zien in resultaten KringloopWijzer - 21 maart 2019

'Herstel gras door maaien én weiden' - 15 maart 2019

Jong gras beter bestand tegen droogte in 2018 - 21 februari 2019

Zo haal je bij extreem weer een goede maisopbrengst - 18 februari 2019

Boer krijgt voorname rol bij waterbeheer Veluwe - 14 februari 2019

Intentieovereenkomst Klimaatslim boeren polders bij de Vlist - 8 februari 2019

Meeste droogteschade bij aardappel en ui - 29 januari 2019

Kennisvragen over hittestress bij koeien - 14 januari 2019

Goed gietwater opslaan in de ondergrond biedt perspectief - 27 december 2018

Extreme droogte bezorgt boeren een slecht jaar - 18 december 2018

Boerenbedrijf beter weerbaar maken tegen weersextremen - 23 november 2018

€ 5,7 mln naar gen-onderzoek voor klimaatbestendige sla - 16 november 2018

Brede weersverzekering wordt aantrekkelijker voor boeren - 12 november 2018

Misoogst bij uien en aardappelen door droogte - 31 oktober 2018

Spaarwater: ondanks droogte hogere opbrengst pootaardappelen - 23 oktober 2018

Verschillen in oogst nog nooit zo groot - 2 oktober 2018

Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 2017 - 29 september 2018

Biodiversiteit beschermt graslanden tegen extreme droogte - 9 augustus 2018

Een dreigend tekort aan zoetwater: verzilting in Zeeland - 9 augustus 2018


Landbouw