Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder zorgt voor piekwaterberging


De Nieuwe Driemanspolder, een voormalig agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg, wordt herontwikkeld tot piekwaterberging gecombineerd met natuur- en recreatiefuncties.

In de regio Midden Holland is behoefte aan een piekwaterberging. Bij extreme regenval stijgt het waterpeil in de sloten in de polder en het omringende boezemstelsel snel. Het lokale watersysteem komt daardoor onder druk te staan en de kans op wateroverlast voor de omgeving neemt toe. Met de aanleg van de piekberging in de Nieuwe Driemanspolder wordt dit risico verminderd en verbetert de waterveiligheid in het hele Rijnlandse werkgebied. Zo voorkomt het Hoogheemraadschap van Rijnland natte voeten in deze regio.

De herinrichting moet resulteren in een gebied van 300 ha, waarvan 144 ha water met als hoofdfunctie een piekberging. Daarnaast is er ruimte voor natuur en recreatie. De Nieuwe Driemanspolder heeft in de huidige situatie door intensief agrarisch gebruik een beperkte biodiversiteit. Door de herinrichting zal de natuurkwaliteit van het gebied veranderen en ontstaat een gevarieerder natuurgebied met plek voor veel verschillende soorten. Voor de weidevogels zal het gebied minder geschikt worden als broedlocatie, terwijl de functie als foerageergebied zal verbeteren. De al aanwezige beschermde soorten zullen ook in de nieuwe situatie een plek in het gebied vinden. Als de Nieuwe Driemanspolder is heringericht in 2020 kunnen bezoekers volop genieten van water, natuur en recreatiemogelijkheden als fietsen, skaten, wandelen, paardrijden, paarden mennen, varen met kano’s of roeiboten, vogels kijken, kamperen en horecabezoek. De aangelegde paden sluiten aan op bestaande paden in de omgeving en worden zo onderdeel van het netwerk.

Onderstaande afbeeldingen laten het gebied in drie verschillende situaties zien: een droge periode, een normale situatie en een situatie waarin de piekberging in gebruik is.

Piekberging leeg

Piekberging midden

Piekberging vol

Leerpunten uit het project

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft Rijnland nieuwe inzichten opgeleverd op het gebied van Omgevingsmanagement. Omwonenden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het planvormingstraject. Door de energie die hierin is gestoken vanaf het begin is er een relatie opgebouwd met de directe omgeving en is er sprake van open communicatie en korte lijntjes.

Contact

Esther Verdoes-Verloop
Hoogheemraadschap van Rijland
071 306 3394
Esther.Verdoes-Verloop@rijnland.net


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Leidschendam-Voorburg & Gemeente Den Haag
Schaal
Regio
Thema
Overstroming, Wateroverlast