Impactproject Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden


Wonen, werken en leven op een van de Waddeneilanden is soms net even anders dan aan de vaste wal. Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voerde samen met de Veiligheidsregio Fryslân en Antea Group een scenario-onderzoek uit over overstromingsrisico’s op de Waddeneilanden. Het resultaat van dit impactproject is het rapport Waddenlei Overstroomt. Hierin worden gesprekken van bewoners en toeristen over hun ervaring vóór, tijdens en na een overstroming op een fictief Waddeneiland vertaald naar hoogwater risico’s. De resultaten van het onderzoek met ervaringen uit het verleden en de storm in 2013 zijn bekend gemaakt in de gelijknamige film.

Het rapport en de film hebben als doel bewustwording te creëren bij bestuurders en andere belanghebbende partijen. Daarnaast brengt het rapport de gevolgen van een mogelijke overstroming, de kwetsbare plekken en de situaties voor crisisopvang goed in beeld.

Resultaten

Het verhaal Waddenlei overstroomt beschrijft wat er gebeurt in aanloop naar, tijdens en vlak na een overstroming op een Waddeneiland. Onderwerpen als evacuatie, bereikbaarheid, noodopvang en zelfredzaamheid komen daarbij aan de orde. Als aanvulling op het Deltaprogramma wil het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden hiermee toetsen of de hele keten van waterveiligheid voldoende aansluit bij wat inwoners en toeristen tijdens een hevige storm zouden doen.

Waddenlei1

Afbeelding: Fictief Waddeneiland Waddenlei

Het bovenstaande fictieve verhaal is de opmaat om voor elk van de Waddeneilanden een strategie te ontwikkelen. Het impactproject Waddenlei overstroomt is het resultaat van een eerste fase. Het is een basisverhaal over een calamiteit en de wijze waarop in die situatie beheerders en hulpdiensten zouden kunnen handelen. Hiermee raakt dit scenario-onderzoek vooral de derde laag (evacuatievraagstukken) van meerlaagsveiligheid. De in de casus beschreven fictieve situaties en dilemma’s zijn te vertalen naar concrete aanbevelingen. In de tweede fase gaat het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden samen met het Deltaprogramma Waddengebied en de Veiligheidsregio Fryslân kijken naar de daadwerkelijke situatie op elk van de eilanden. Dan is het ook mogelijk een verbinding te maken met de tweede laag (aanpassingen in de ruimtelijke inrichting) en de eerste laag (dijken).

Het scenario-onderzoek is een impactproject van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en is in opdracht van Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, samen met de Veiligheidsregio Fryslân, uitgevoerd.

Contactpersoon

Albert-Jan Zijlstra
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
06 - 25 38 71 56
ajzijlstra@keerwateradvies.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, Veiligheidsregio Fryslân, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Schaal
Regio
Thema
Overstroming, Wateroverlast