Impactproject proeftuin Klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier in Rotterdam


Voor het klimaatadaptief inrichten van de stad ligt er een enorme kans in haar 'private domein'. Het klimaatbestendig maken van gebouwen en privéterreinen levert in potentie een wezenlijke bijdrage aan de primaire doelstelling van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie; een klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050. Veel van de adaptieve maatregelen in het private domein zijn inmiddels bekend (afkoppelen, groene daken, vergroenen maaiveld). Toch is het vanzelfsprekend toepassen ervan in de stedelijke omgeving in 2015 nog geen dagelijkse praktijk. Dit impactproject wil daar verandering in brengen.

Resultaten

De studie is verricht door De Urbanisten en Superuse Studio’s in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en woningcorporatie Havensteder. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie en is financieel ondersteund door het ministerie van I&M. De studie richt zich op de mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen op blokniveau. De Rotterdamse buurt Agniesebuurt / Zomerhofkwartier is hiervan de proeftuin. In deze buurt zijn op een steenworp afstand van het Rotterdamse waterplein drie exemplarische blokken onderzocht; een 19e-eeuws bouwblok, een blok uit de jaren ’80 en een nieuw te bouwen complex.

Agenda+Watersensitive+Rotterdam

Figuur 1: Twee aspecten van de agenda van Watersensitive Rotterdam richten zich op nieuwe sponsconcepten en het activeren van het private domein. De Agniesebuurt / Zomerhofkwartier is een van de locaties waar Watersensitive Rotterdam zich op richt.

Voor de gecombineerde verbetering van vastgoed én prestaties op het gebied van klimaatadaptatie is een rijk pallet aan maatregelen verzameld. In deze studie zijn bouwstenen ontwikkeld voor onder andere:

  • Waterberging op daken en tegen gevels
  • Opslag en hergebruik van het hemelwater
  • Waterberging in en onder de tuin
  • Waterberging aan de straatgevel

Untitled13

Figuur 2: Optimalisatie van het 19e-eeuwse bouwblok door middel van een slimme combinatie van klimaatadaptieve maatregelen.

Afhankelijk van de situatie per blok is een combinatie van maatregelen ontworpen. In alle gevallen is het de moeite waard om het hemelwater te ‘cascaderen’ of stapsgewijs te bergen en vertraagd af te voeren en waar mogelijk her te gebruiken. In combinatie met groen (bijvoorbeeld op het polderdak) draagt het blok ook bij aan de verkoeling van de buurt.

Deze studie laat bovendien zien, dat de combinatie van maatregelen op verschillende manieren bijdraagt aan een aantrekkelijker ‘woon- en leefklimaat’. Bijvoorbeeld door de aanleg van toegankelijke daktuinen of het verbeteren van de kwaliteit van het binnenterrein en door regentuintjes aan de straat. De zichtbaarheid van deze wateropvang-maatregelen draagt bij aan het waterbewustzijn en het besef van de noodzaak om de stad waterbestendig in te richten.

Doorsnede+met+toegevoegde+bergingscapaciteit

Figuur 3: Doorsnede van het 19e-eeuwse blok met toegevoegde bergingscapaciteit.

“The proof of the pudding is in the eating” Het voorstel is dan ook om in de Agniesebuurt de volgende stap te zetten. De ambitie is om op korte termijn tenminste in één blok met de resultaten van deze studie aan de slag te gaan. Dit pilotblok kan dienen om rondom financiering meer kennis op te bouwen. Ook rondom de juridische mogelijkheden staan nog kennisvragen open. De woningcorporatie, het waterschap en de gemeente maken de komende periode afspraken rondom samenwerking en vervolg.

Contactpersoon

Dirk van Peijpe
De Urbanisten
dirkvanpeijpe@urbanisten.nl
06-31 005 530


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Gemeente Rotterdam
Schaal
Landelijk, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast