Impactproject Adaptatieagenda voor het buitendijkse gebied in Dordrecht en Rotterdam


Mensen die buitendijks wonen en werken zijn niet beschermd door dijken. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat ze hier op eigen risico wonen en dat eventuele materiële schade als gevolg van hoogwater dus voor eigen rekening is. Dat is ook het geval in het buitendijks gelegen Historisch Havengebied in Dordrecht en Noordereiland in Rotterdam.

De regio Rijnmond-Drechtsteden, waar beide gebieden deel van uitmaken, kent veel buitendijks gebied. In de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD) is afgesproken om voor de waterveiligheidsopgave in dit buitendijkse gebied een strategische adaptatieagenda op te stellen. Op de agenda komen acties die nodig zijn om ook in de (verre) toekomst de waterveiligheid in buitendijks gebied te waarborgen. Eén van die acties is het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en bewoners in buitendijks gebied. Bewoners moeten goed op de hoogte zijn van het risico op hoogwater, de mogelijke gevolgen daarvan en de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om materiële schade te voorkomen of te beperken. Het is aan de gemeenten de bewoners hierover te informeren. Het Impactproject Adaptatieagenda voor het buitendijkse gebied in Dordrecht en Rotterdam geeft invulling aan deze rol voor de pilotgebieden Historisch Havengebied in Dordrecht en het Noordereiland in Rotterdam.

dordrecht_hoogwaterwandelroute_nieuwe_haven_vloed

Foto: hoogwater in Dordrecht
Bron: gemeente Dordrecht

Rotterdam+Hoogwater11+Bolwerk+-+foto+Gemeente+Rotterdam

Foto: hoogwater in Rotterdam
Bron: gemeente Rotterdam

Resultaten

Tussen november 2015 en september 2016 hebben de samenwerkingspartners binnen de regio Rijnmond-Drechtsteden in een interactief traject gewerkt aan een communicatie-aanpak. In bouwstenensessies met betrokken beleids- en communicatieadviseurs zijn de lokale situatie, de huidige werkwijze en communicatiebehoeften binnen de gemeenten Rotterdam en Dordrecht verkend. Dit heeft geleid tot praktische adviezen en drie toepasbare categorieën met communicatiebouwstenen:

  1. Bouwstenen om ‘het eigen huis op orde te krijgen’ (randvoorwaarden voor goede communicatie)
  2. Passende communicatieboodschappen
  3. Passende communicatiemiddelen

De adviezen en bouwstenen zijn ook toepasbaar voor andere gemeenten met buitendijks gebied en zijn samengevat in het rapport ‘Impactproject Adaptatieagenda voor het buitendijkse gebied in Dordrecht en Rotterdam – Communicatieaanpak hoogwater buitendijks’ (Zie download - PDF).

Het traject heeft richting gegeven aan communicatie over hoogwater in buitendijks gebied van Dordrecht en Rotterdam. Het doel hierbij was ervoor zorgen dat inwoners de belangrijkste informatie hebben. Er zijn voldoende passende communicatiemiddelen in te zetten tijdens de zogeheten ‘koude fase’, wanneer er nog niets aan de hand is. Die communicatie is gericht op bewustwording. De gemeenten willen voor de ‘warme fase’, wanneer er echt actie nodig is, locatie-specifieke middelen ontwikkelen. Ook gebruiken de gemeenten de komende periode om thematische boodschappen over bijvoorbeeld de wisselwerking tussen hoog- en grondwater verder uit te werken.

Contactpersoon

Paul Bezemer
Gemeente Dordrecht
P.Bezemer@dordrecht.nl
078 - 770 4831


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Gemeente Dordrecht, Gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Hoogheemraadschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard & Rijkswaterstaat Zuid-Holland Zuid
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Overstroming, Wateroverlast