Waterplein Tiel


Een waterplein; klimaatadaptatie in stedelijk gebied. In droge tijden een speel- en ontmoetingsplek, in natte tijden een tijdelijke vijver. 6 juli 2016 is het waterplein in de Vogelbuurt in Tiel-Oost officieel geopend. De aanleg van het waterplein is het sluitstuk van het toekomstbestendig maken van de Vogelbuurt en één van de maatregelen uit het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. In dit programma werken gemeente en waterschap samen met de inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk waarin ‘leven met water’ voor nu en in de toekomst werkelijkheid is. Het programma is in 2010 door de besturen van het waterschap en de gemeente bekrachtigd. Het waterplein moet, in combinatie met andere maatregelen zoals afkoppelen hemelwater, waterdoorlatende verharding en drainage,  een eind maken aan de wateroverlast die de laaggelegen wijk al jaren ervaart. Overlast die versterkt wordt door hoge grondwaterstanden en kwelwater vanwege de ligging langs de Waal. De Urbanisten (bekend van het waterplein in Rotterdam) ontwierpen een technische oplossing die ook uitnodigt tot recreatie en ontmoeting.

waterplein

Resultaten

Het ontwerp van het waterplein is tot stand gekomen met inbreng van de inwoners van de Vogelbuurt en leerlingen van de naastgelegen basisschool De Achtbaan. Het waterplein is in droge tijden een uitnodigende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Er is een sportveld en een baan voor alles op wieltjes en er zijn eilandjes. Er staan bankjes, prullenbakken, verlichting en zelfs appelbomen. Een ‘slang’ van rode baksteen krult om het plein heen. Zijn ‘kop’ vormt het hoogste punt en heeft beklimbare randen en hellingen waar je vanaf kunt glijden. Zo is een avontuurlijke route ontstaan rondom het verdiepte sportbassin van waaruit de buurtkinderen kunnen uitkijken over het plein.

waterplein Tiel

Werking Waterplein

Aan de flanken van het plein liggen twee natuurlijke bassins, die bij een regenbui als eerste vol komen te staan en waar stapstenen spel uitlokken. Als het regent vangt het plein in vier bassins het regenwater op van het schoolplein en nabije omgeving, waarna het langzaam de grond in zakt. Bij een zeer forse regenbui loopt het centrale deel, dat ingericht is als een sportveld, ook onder water. Het is dan tijdelijk een soort ondiepe vijver. Het waterplein kan maximaal 550 m3 regenwater bergen. Het water staat dan 70 cm hoog. Het water wordt geleidelijk afgevoerd via de hemelwaterafvoer naar een singel. De schildering van het sportveld in heldere blauwtinten, is het resultaat van een participatietraject met schoolkinderen. De aanleg van het waterplein werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Future Cities en de provincie Gelderland in het kader van Impulsgelden.

Contactpersonen

Daan Willems
Waterschap Rivierenland
06-10718734
d.willems@wsrl.nl

Mirjam Bussink
Gemeente Tiel
0344-637312
mbussink@tiel.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Waterschap Rivierenland, Gemeente Tiel, de Urbanisten, basisschool De Achtbaan & inwoners Vogelbuurt
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast