Zwolle klimaatbestendig


In de regio IJssel-Vechtdelta zijn verschillende overheden al langer doordrongen van het risico dat hoogwater met zich meebrengt. Rijk, Provincie en Waterschap Groot Salland investeren de komende jaren miljoenen aan het verbeteren van waterkeringen en extra ruimte voor de rivier. Daarmee worden de grote overstromingsrisico’s stap voor stap teruggebracht. De Gemeente Zwolle realiseert zich dat daarnaast het veranderende klimaat binnen de stadsgrenzen aandacht behoeft. Mede dankzij de inspanningen van Zwolle in de IJssel-Vechtdelta wordt de opgave inmiddels verbreed van waterveiligheid naar klimaatadaptatie van het stedelijk gebied. Deze beleidskeuze is niet alleen een intentie, maar moet gaan resulteren in een concreet handelingsperspectief: de Wateragenda.

Resultaten

In de proeftuinsessies is een tweetal testcases onderzocht om op locatieschaal te ontdekken welke klimaateffecten een rol spelen, welke maatregelen kansrijk en aantrekkelijk zijn en hoe deze kunnen worden verbonden met de voorgenomen investeringen in beheer en (her)ontwikkeling. De twee testcases zijn de locatie van de Isala Klinieken op Weezenlanden en de locatie Assendorp-Deventerstraatweg. Inzichten uit deze locaties worden zowel ingezet in de reguliere planprocessen als ‘opgeschaald’ naar het niveau van de stad.

zwolle


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Gemeente Zwolle
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast