Impactproject Expeditie Hemels Water: van het dak in de ...


In gebieden met veel verharding veroorzaakt een hevige bui snel wateroverlast op straat. De riolering kan de grote hoeveelheden water vaak niet aan en loopt over. Ook is het afvoeren naar het riool zonde, want het relatief schone water kan nuttig worden gebruikt. In het hemelwaterproject in Zutphen werden de schoolpleinen van twee basisscholen groen ingericht en de regenpijpen afgekoppeld van het riool. Een bewustwordingsproject waarbij de leerlingen zelf actief meedachten aan een duurzame inrichting van hun schoolplein.

De deelnemende basisscholen De Parel en De Scheperstee laten diverse maatregelen van duurzaam waterbeheer zien, zoals waterberging, hergebruik en infiltratie in groen. De regenpijpen zijn afgekoppeld van het riool en het water stroomt naar een lagergelegen wadi waar het kan infiltreren in de bodem.

20170603_154646

Een grote regenton van 650 liter vangt een deel van het water uit de regenpijp op. De school kan het water gebruiken om de planten op het schoolplein water te geven. De leerlingen van de scholen gingen zelf ook aan de slag met het project. Ze bedachten manieren om regenwater op te vangen, waarvan een deel van de ideeën daadwerkelijk is opgenomen in het ontwerp.

IMGP1896

Doel van het project is om schoolkinderen meer bewust te maken van het gevolg van veel gebouwen en straten (verharding): regenwater kan moeilijker infiltreren en veroorzaakt sneller overlast. De gemeente Zutphen en het waterschap Rijn en IJssel creëren samen met scholen bewustwording bij ouders en leerlingen over duurzaam waterbeheer. "Het is al met al een mooi leerzaam project geweest en wij gaan verder met de andere basisscholen”, zegt Kristiaan Tent, coördinator van het project. “De opzet en realisatie is bij een aantal andere basisscholen aangeslagen en de politiek wil verder met nog meer van dit soort projecten in Zutphen."

Het ontwerp (zie download) van het hemelwaterproject is tot stand gekomen dankzij een stimuleringsbijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast draagt de gemeente Zutphen financieel bij aan de uitvoering van het project door middel van de hemelwatersubsidie. Het project is onderdeel van de watercoalitie “Beter Bui” die publieke, private en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt en een bijdrage levert aan waterbeheer via burgerparticipatie. Bij de uitvoering zijn leerlingen van het opleidingsinstituut SPG (vakopleiding voor grond-, weg- en waterbouw) betrokken en mensen die al wat langer werkloos zijn uit de gemeente Zutphen.

Contactpersonen

Kristiaan Tent (coördinator) en Anton Kok (projectleider Infra)
Gemeente Zutphen
06 53 61 42 61 & 06 51 35 13 02
k.tent@zutphen.nl & a.kok@zutphen.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
OBS De Parel Zwanevlot, KBS De Scheperstee, Waterschap Rijn en IJssel & Gemeente Zutphen
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast