Inspiratiedocument 'Aan de slag met ruimtelijke adaptatie in de provincie Utrecht'


De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft met een inventarisatie onder Utrechtse gemeenten en een praktijkmiddag zo veel mogelijk kennis over en ervaringen met klimaatadaptatie in de provincie Utrecht verzameld en verenigd in een inspiratiedocument (pdf, 2.3 MB). Er gebeurt al van alles in de provincie Utrecht voor een klimaatbestendige leefomgeving. Eerste stresstesten worden uitgevoerd, plannen, visies en beleid worden vormgegeven en op steeds grotere schaal worden voorbeeldprojecten ontwikkeld. Er ligt een grote gezamenlijke opgave voor overheden zoals gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook voor projectontwikkelaars en bouwers, bewoners, bedrijven en woningcorporaties. Deze partijen kunnen veel van elkaar en elkaars inspanningen leren. Het inspiratiedocument biedt hiervoor een basis.

Resultaat

Het inspiratiedocument zit boordevol tips, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden vanuit gemeenten in de provincie Utrecht. Met als doel dat gemeenten, maar ook andere overheden, bedrijven of bewoners, van elkaar kunnen leren, elkaar inspireren én concreet aan de slag gaan.

Het inspiratiedocument gaat in op wat goede bouwstenen zijn voor gemeentelijk beleid, hoe samenwerking en participatie vormgegeven kan worden en wat financiële prikkels zijn. Het document bevat een special over hittestress en verder verschillende voorbeeldprojecten en –maatregelen uit de provincie.

NMU en klimaatadaptatie

De NMU brengt partijen binnen de provincie Utrecht bij elkaar. Partijen zoals de overheden, het bedrijfsleven, bewoners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties komen dan bijvoorbeeld samen tijdens praktijkmiddagen. De NMU deelt kennis, brengt uitwisseling tot stand, agendeert belangrijke issues en ondersteunt overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. Hiernaast worden lokale initiatieven aangejaagd en ondersteund bij het vergroenen van de eigen leefomgeving. Ook worden er concrete projecten voor de groenblauwe stad gestart.

Leerpunten uit het project

Tijdens de inventarisatie en de praktijkmiddag bleek dat het tempo waarin gemeenten met ruimtelijke adaptatie aan de slag zijn verschilt. De gemeenten lopen echter wel tegen dezelfde uitdagingen aan, zoals hoe het beste beleid maken is, hoe collega’s van verschillende beleidsdomeinen mee zijn te krijgen en hoe participatie onder bewoners en bedrijven te organiseren is.

Contactpersoon

Jeannine van Bree
Natuur en Milieufederatie Utrecht
j.van.bree@nmu.nl
06-41525475


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Deelnemer
Natuur en Milieufederatie Utrecht, met bijdragen van diverse Utrechtse gemeenten, waterschappen & de provincie
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast