Impactproject Share My City (Breda, Dordrecht)


Share My City heeft een uniek platform ontwikkeld: met de postcodecheck kunnen bewoners met één klik zien welke maatregelen om regenwater te infiltreren, bergen, of hergebruiken geschikt zijn voor hun woonsituatie. Ze zien hoe het werkt, welk onderhoud te plegen, hoeveel water ze kunnen bergen, de kosten en eventuele subsidies. Ook helpt het gemeenten om inzicht te krijgen in het potentieel van waterberging in de private ruimte.

Het Share My City platform is doorontwikkeld onder de naam Samen Waterproof.

Door klimaatverandering en urbanisatie komt het stedelijk gebied steeds meer onder druk te staan. Wateroverlast veroorzaakt veel schade. Overheden hebben beperkt ruimte voor maatregelen, dus burgers moeten een steentje bijdragen aan een klimaatrobuuste stad. Met het platform van Share My City krijgen bewoners inzicht in maatregelen die ze kunnen nemen, afgestemd op hun eigen woonsituatie. Waterberging op privaat terrein blijft zo niet een vage wens, maar wordt heel concreet en makkelijk uitvoerbaar.

Het Share My City platform en het postcodecheck instrument zijn ontwikkeld voor de wijk Ulvenhout in Breda. De intentie voor implementatie ligt er ook voor wijk(en) met veel wateroverlast in gemeente Dordrecht. De instrumenten zijn in principe toepasbaar in alle gemeentes in Nederland. Het platform is flexibel en daarmee gemakkelijk aan te passen aan verschillende wensen van gemeenten en zelfs per wijk en kan worden aangepast of worden geïntegreerd in andere websites. Wel is een beperkte investering per gemeente nodig om gemeente-specifieke data te integreren in het postcodecheck instrument, deze aan te passen naar wensen, programma’s en communicatievorm van de gemeente en om de tool te onderhouden.

Plaatje Doe de Check!

Beter inzicht in private ruimte

Ook voor gemeenten is het platform een handig instrument. Gemeentes krijgen inzicht in het potentieel van de private ruimte en antwoord op de vraag: hoeveel water kan er maximaal worden vastgehouden? Maar ook: hoeveel water kan een gemeente vasthouden als iedereen een infiltratiekrat neemt? De postcodecheck koppelt het ‘potentieel van private ruimte’ aan locaties waar waterberging nodig is. Vervolgens wordt deze informatie samengevoegd met de klimaateffectatlas, zodat wateroverlast -maar ook de andere klimaateffecten (overstromingsrisico, hittestress en droogte)- inzichtelijk worden. Voor de burger is direct inzichtelijk wat hij/zij op het eigen perceel kan doen en hoeveel het hem/haar kan opleveren. Daarnaast helpt het gemeenten bij het vormen van beleid.

Stappenplan voor gemeenten

Het impactproject Share My City heeft laten zien dat waterberging in de private ruimte veel kan bijdragen aan de oplossing van wateroverlast in steden. Daarnaast blijkt het belangrijk om éérst vraag (bergingsbehoefte per gemeente of wijk) en aanbod (beschikbare bergingsmogelijkheden in de private ruimte per gemeente of wijk) helder te hebben. Share My City is gemakkelijk op te schalen naar andere gemeenten en door gemeenten ook goed te gebruiken is als instrument om beleid te vormen. Ook heeft het impactproject veel concrete resultaten opgeleverd, zoals een haalbaarheidsonderzoek (pdf, 2.1 MB) en het platform met postcodecheck voor Breda. Maar ook een bewonersenquête die inzicht geeft in wensen en voorwaarden voor deelname van burgers. De enquête is uitgewerkt voor Breda, maar is met simpele aanpassingen ook in andere gemeentes in te zetten. De bewonersenquête wordt binnenkort uitgezet door de gemeente Breda; de resultaten zullen hier later worden gepubliceerd. Verder heeft het project een stappenplan voor gemeenten ontwikkeld om waterberging in de private ruimte in te voeren met gebruikmaking van het platform Share My City, zie afbeelding hieronder.

Plaatje Stappenplan

Contactpersonen

Anna Goede
Witteveen+Bos
06-86895348
anna.goede@witteveenbos.com

Ivar Roefs
Technisch Specialist Stedelijk Water Gemeente Breda
06-21302951
i.roefs@breda.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Waterkring de Baronie, gemeente Dordrecht & Wittenveen+Bos
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Hitte, Wateroverlast