Maatregelen voorkomen wateroverlast op skatepark de Yard


Enthousiaste skaters legde met behulp van een crowdfundingsactie een skatepark aan op een braakliggend terrein in Utrecht. Bij de opening bleek het park niet bestand tegen hevige regenbuien, wateroverlast zorgde ervoor dat er niet kon worden geskatet. De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) hielp de skaters en kwam met maatregelen om de wateroverlast te voorkomen.

Het Kruisvaartterrein in Utrecht, onder skaters beter bekend als ‘De Yard’, was een braakliggend terrein vlakbij Utrecht Centraal. Een groep skaters heeft in 2013 het initiatief genomen om het terrein te transformeren tot een skatepark. Naast een mooie plek om te skaten, zou de komst van een officieel park ook zorgen voor een betere veiligheid. Het terrein lag immers op een rommelig en verlaten plek in het stationsgebied van Utrecht.

De groep skaters heeft het terrein via stichting ‘De Yard’ tijdelijk in onderhuur van de NS. Met een succesvolle crowdfundingsactie is de officieuze ‘skatespot’ omgebouwd tot een officieel skatepark. Het skatepark is op 9 juli 2017 geopend maar kon niet gebruikt worden door wateroverlast. Bij (hevige) regen liep het water niet goed weg.

Aanpak tegengaan wateroverlast

Een adviseur van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft stichting De Yard geadviseerd over de afwatering van het skatepark. Er is gekozen voor een doelmatige aanpak. Dit betekent dat er geen uitgebreid stappenplan en rapportage is opgesteld maar dat de nadruk lag op het uitwerken van concrete oplossingen.

Samen met de stichting is eerst de huidige situatie beoordeeld: waar bevinden zich de knelpunten. Vervolgens is de bodemgesteldheid onderzocht en is er een advies uitgebracht met mogelijke maatregelen en aanbevelingen voor de aanpak van de wateroverlast. Uiteindelijk is er gekozen om een drietal maatregelen uit te voeren:

  • Boringen in de betonlaag van het skatepark. Door de boringen kan het hemelwater infiltreren in de bodem. De infiltratieputten zijn voorzien van speciale kolkdeksels voor de veiligheid van de skaters op basis van advies van de Stichting en Skateparkrecht.nl. De adviseur van Skateparkrecht.nl heeft in samenspraak met de adviseur van KNHM de locaties van de infiltratieputten vastgesteld. De plaatsing van de putten was cruciaal voor het verdwijnen van het water en voor het gebruik van het skatepark. De putten zijn zo geplaatst dat ze zo min mogelijk hinder opleveren voor de skaters.
  • Het toegangspad uitgraven. Door het toegangspad van het skatepark verder uit te graven kan het hemelwater van het skatepark wegstromen naar oppervlaktewater.
  • Aanleg van een dijkje. Aan de noordzijde van het skatepark is een “dijkje” van 5 centimeter gerealiseerd om instroming van hemelwater vanuit het noordelijk gedeelte te voorkomen. Dit dijkje is gerealiseerd met trottoirbanden die zijn vastgeplakt langs het hekwerk dat daar staat.

Leerpunten

  • In dit project is bij de aanleg niet goed nagedacht over afwatering waardoor er wateroverlast ontstond. Er is zelfs een aardenwal aangelegd om de geluidsoverlast tegen te gaan, waardoor er nog meer ‘badkuipvorming’ ontstond op het skatepark. In vergelijkbare projecten is het zeer raadzaam om voor de aanleg ook na te denken over hoe het water goed weg kan.

Contactpersoon

Remco Jutstra
KNHM Utrecht
jutstra@gmail.com
06 - 27443661


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Stichting De Yard, NS, KNHM, Arcadis, Skateparkrecht.nl
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast