Enschede pakt wateroverlast groots aan in de wijk Twekkelerveld


Met het project GroenBlauw Twekkelerveld pakt Enschede wateroverlast aan in de wijk Twekkelerveld. Nieuwe riolering en een beek kunnen veel water tegelijk bergen, infiltreren en vertraagd afvoeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit. Zo bereidt Enschede zich voor op klimaatverandering en verbetert ze de leefkwaliteit in Twekkelerveld.

Wat is de aanleiding voor dit project?

Twekkelerveld is een van de lager gelegen wijken in Enschede. Wanneer het hard regent, stroomt water vanuit andere stadsdelen hiernaartoe. De wijk is daardoor kwetsbaar voor wateroverlast. Bij hevige regenbuien komt er regelmatig water in woningen en drijven putdeksels omhoog. Daarnaast merkt de gemeente dat zware regenbuien en droge zomers met hoge temperaturen steeds vaker voorkomen. In de toekomst wordt dit alleen maar meer. Enschede wil hier goed op voorbereid zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Enschede verwacht dat ze voor de zomer van 2021 kan beginnen met de werkzaamheden. Hieronder lees je wat er allemaal gaat gebeuren in de wijk Twekkelerveld:

  • Er komen extra rioleringen voor de afvoer van schoon water in verschillende straten en onder de velden van het sportpark Rigtersbleek.
  • De Pijlhovestraat krijgt goten met roosters om het water af te voeren.
  • In een groen deel van de wijk is er de ruimte om regenwater bovengronds op te vangen. De velden worden hier verlaagd en er wordt een greppel van 60 centimeter in gegraven. Bij regen vult de greppel zich met water en wordt deze een beek. Dit water zakt deels in de grond. De rest stroomt naar het Twentekanaal. Bij zeer zware buien stroomt de beek over en vangen de verlaagde velden het teveel aan water tijdelijk op. Dat gebeurt gemiddeld één keer per jaar. Binnen 24 uur is het water geïnfiltreerd of afgevoerd naar het Twentekanaal.
  • Het gebied langs de beek wordt opnieuw ingericht met bomen, planten en paadjes.
  • De Goolkatenweg en de Spoordijkstraat worden veiliger gemaakt voor het verkeer.

‘GroenBlauw Twekkelerveld slaat meerdere vliegen in één klap’, zegt wethouder Jurgen van Houdt. ‘Met de aanleg van bijna anderhalve kilometer aan nieuwe riolering en een nieuwe beek, de blauwe ader zoals we die noemen, kunnen we elf miljoen liter water bergen. Dat zijn zo’n duizend tankwagens vol. En we maken werk met werk, want een aantal straten die er toch uit moeten voor het nieuwe riool maken we veiliger voor het verkeer door ze te versmallen. De vrijgekomen ruimte richten we in met extra groen. In een gebied zo groot als vier voetbalvelden zorgen we voor een grotere verscheidenheid aan bloemen, planten en bomen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Zo maken we Twekkelerveld groener en blauwer. Het project geeft een flinke impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de stad.’

Ook op andere plekken komen weer beken

Twekkelerveld is één van de tien plekken in Enschede met het grootste risico op wateroverlast. Andere plekken zijn bijvoorbeeld de wijken Pathmos en Stadsveld. Vijf jaar geleden is besloten om deze tien kwetsbare plekken aan te pakken. Dit gebeurt onder andere door de oude bekenstructuur in Enschede deels terug te brengen. Vroeger liepen er 82 beken door de stad, waarvan de meeste door bebouwing zijn verdwenen. Waar dat kan, worden de beken bovengronds aangelegd. Deze beken kunnen veel regenwater tegelijk opvangen en ze voeren het water geleidelijk af. Daarnaast gaan ze verdroging tegen en zorgen ze voor verkoeling bij hoge temperaturen.

Doelen in cijfers

Het project GroenBlauw Twekkelerveld is een groot project. De gemeente wil de komende jaren het volgende met het project bereiken:

  • Er komt in totaal 1.300 meter aan nieuw regenwaterriool.
  • Er komt in totaal ongeveer 11.000 m3 aan waterberging.
  • Er wordt op 10.000 m2 een bloemenrijk grasmengsel en op 6.000 m2 een gras-bermmengsel ingezaaid.

Planning en leerpunten

Zodra er meer bekend is over de planning, delen we dat op deze pagina. En als het project is uitgevoerd, zal de gemeente Enschede haar leerpunten hier ook delen.

Contactpersoon

Lies Rubingh
Gemeente Enschede
l.rubingh@enschede.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Enschede & Waterschap Vechtstromen
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast