Disclaimer

Centrale ontsluiting van kennis en hulpmiddelen

Het kennisportaal is ontwikkeld om relevante openbaar beschikbare praktijkkennis over en uitvoeringshulpmiddelen voor ruimtelijke adaptatie centraal te ontsluiten. Het gaat hierbij om zowel publiek als privaat ontwikkelde kennis en hulpmiddelen. De informatie op dit kennisportaal verplicht je niet tot het gebruik van deze kennis of de aangeboden instrumenten. Ook niet voor de invulling van de afspraak in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Het kennisportaal is bedoeld als de toegangspoort tot deze kennis en hulpmiddelen.

De overheid heeft de laatste jaren de nodige kennis en hulpmiddelen ontwikkeld (laten ontwikkelen). Vele hiervan zijn op het kennisportaal ontsloten. Ook goed bruikbare / veel gebruikte kennis en hulpmiddelen die door private partijen zijn ontwikkeld worden via het kennisportaal ontsloten. Dit overzicht is incompleet, en niet bedoeld om partijen uit te sluiten of voor te trekken. Als er kennis of hulpmiddelen ontbreken, dan kun je dit aangeven via het contactformulier. Alle vragen zullen worden beoordeeld door de redactieraad van het kennisportaal, waarin vertegenwoordigers zitten van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Aansprakelijkheid

Het kennisveld ruimtelijke adaptatie is blijvend in ontwikkeling. Het kennisportaal zal regelmatig geactualiseerd worden om -waar nodig- de laatste stand van de ontwikkelingen in de website te integreren. Daarbij worden op het kennisportaal  kennis en hulpmiddelen ontsloten, die ontwikkeld zijn door een diversiteit aan partijen. De redactieraad zorgt ervoor dat de aangeboden kennis en hulpmiddelen van acceptabele kwaliteit zijn, naar de laatste stand van de kennisontwikkeling.

Het Rijk en Stichting CAS (als beheerder) aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames of gevolgtrekkingen gebaseerd op teksten of het gebruik van hulpmiddelen die via het kennisportaal worden ontsloten.