Disclaimer

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is ontwikkeld om toegang te bieden tot alle kennis die er beschikbaar is op het gebied van klimaatadaptatie. Het portaal bevat veel informatie: publicaties van onderzoeken in de bibliotheek, kennisdossiers met relevante links en downloads, interviews, nieuwsberichten, evenementen, hulpmiddelen, voorbeelden, en uitleg over nationaal, regionaal en lokaal beleid en programma’s. Ook vind je op het portaal ingangen per doelgroep, via ‘Aan de slag’.

Niet verplicht de kennis te gebruiken

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is ontwikkeld om openbaar beschikbare kennis, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen over klimaatadaptatie centraal te ontsluiten. Het is niet verplicht om de kennis of de aangeboden instrumenten op dit kennisportaal te gebruiken. Als bezoeker kun je zelf bepalen wat je met de aangeboden kennis doet.

Kennis komt van publieke en private partijen

Veel van de kennis en hulpmiddelen die ontwikkeld zijn, komt van overheden en publieke kennisinstellingen. Daarnaast ontsluit het kennisportaal ook goed bruikbare en veelgebruikte kennis en hulpmiddelen van private partijen.

Informatie is niet compleet

De informatie op het kennisportaal, zowel van publieke als van private partijen, is niet compleet. Als er kennis of hulpmiddelen ontbreken, dan kun je dit aangeven via het contactformulier. Een redactieteam beoordeelt alle suggesties en vragen. Het redactieteam bestaat uit vertegenwoordigers van stichting CAS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

We streven naar actuele en kwalitatieve informatie

Het kennisveld klimaatadaptatie is voortdurend in ontwikkeling. Het redactieteam volgt de ontwikkelingen en actualiseert het kennisportaal regelmatig. Ook zorgt het redactieteam ervoor dat de aangeboden informatie van acceptabele kwaliteit is. Toch kan het zijn dat informatie onjuistheden bevat of dat er iets op het portaal staat dat niet actueel meer is.

Niet aansprakelijk voor gevolgen van aannames

Het Rijk en de beheerder stichting CAS aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames die gebaseerd zijn op teksten of op het gebruik van hulpmiddelen die via het kennisportaal worden ontsloten.