Kennisdossiers

De verschillende kennisdossiers op dit kennisportaal kunnen je helpen om meer over een onderwerp te weten te komen. In de kennisdossiers staan veel links naar interessante voorbeelden, onderzoeken, factsheets, tools, handreikingen enzovoorts. We maken onderscheid tussen drie typen kennisdossiers:

Kennisdossiers over de klimaatthema’s

Via de afbeeldingen hieronder kom je meer te weten over de thema’s klimaatverandering, wateroverlast, hitte, droogte, overstroming en waterkwaliteit. Wist je bijvoorbeeld dat door klimaatverandering de gemiddelde temperatuur in ons land sinds 1901 met ruim 2 °C gestegen is? En wist je dat er drie typen wateroverlast zijn, waarvan de gevolgen variëren? Klik op één van de links hieronder om verder te lezen.

Kennisdossiers over de sectoren

De Nationale Klimaatadaptatiestrategie heeft de gevolgen voor elf verschillende sectoren uitgewerkt. Hieronder vind je deze elf sectoren. Door op een sector te klikken, kun je lezen met welke gevolgen van klimaatverandering een sector te maken heeft of krijgt. De pagina’s van de sectoren Waterhuishouding en ICT en telecom moeten nog worden uitgewerkt. Wel vind je voor deze sectoren een bollenschema met de gevolgen.

Kennisdossiers over andere relevante onderwerpen

Naast de genoemde thema’s en sectoren zijn er ook andere relevante onderwerpen waar veel kennis over beschikbaar is. Hieronder vind je een overzicht van deze onderwerpen. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je groen kunt inzetten voor klimaatadaptatie? Ben je benieuwd welke mogelijkheden er zijn om inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie? Of wil je weten hoe je een bedrijventerrein klimaatbestendig kunt inrichten? Klik op één van de links hieronder om verder te lezen.

Heb je vragen over een dossier? Of heb je informatie die interessant is om aan een dossier toe te voegen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Ben je op zoek naar een specifiek rapport? Of wil je weten welke onderzoeken er gedaan zijn naar een bepaald onderwerp? Ga dan naar onze Bibliotheek. Daar vind je relevante Nederlandse rapporten en publicaties over klimaatadaptatie.