Waterhuishouding

Op deze pagina vind je de verschillende bollenschema's die horen bij de sector Waterhuishouding. De pagina wordt binnenkort uitgebreid met tekstuele informatie over de gevolgen van klimaatverandering voor deze sector.

Waarom zijn er verschillende bollenschema's?

De sector Waterhuishouding heeft verschillende bollenschema's die inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering. Het eerste overzicht 'totaal' toont in één overzicht de gevolgen van alle vier de klimaatthema's bij elkaar: het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer én de zeespiegel stijgt. De andere vier bollenschema's geven per klimaatthema de gevolgen aan.

Bollenschema Waterhuishouding - totaal (pdf, 781 kB)

Bollenschema Waterhuishouding - natter (pdf, 855 kB)

Bollenschema Waterhuishouding - warmer (pdf, 742 kB)

Bollenschema Waterhuishouding - droger (pdf, 761 kB)

Bollenschema Waterhuishouding - zeespiegel stijgt (pdf, 769 kB)

Pagina heette eerst 'Water en ruimte'

Deze pagina over de sector waterhuishouding heette eerst ‘Water en ruimte’. De pagina en het bollenschema gingen eerst ook over ruimtelijke aspecten. Die ruimtelijke aspecten zijn nu verplaatst naar de sectorpagina Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening.