Hulpmiddelen

Hoe breng je klimaatadaptatie in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Deze hulpmiddelen zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Ook andere partijen hebben hulpmiddelen ontwikkeld. Sommige van deze hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar, voor andere moet je betalen of een externe partij inschakelen.

De eerste link hieronder leidt je naar het overzicht met alle hulpmiddelen. De andere plaatjes geven de zeven ambities weer van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Zo kun je per ambitie zoeken naar hulpmiddelen voor jouw gebied. Ontbreekt er een hulpmiddel? Laat het ons weten.

Alle hulpmiddelen

Kwetsbaarheid in beeld brengen

Risicodialoog voeren en strategie opstellen

Uitvoeringsagenda opstellen