Recent toegevoegd

Het beoordelingskader kwaliteit stresstesten helpt je om te bepalen welke stresstesten je wilt uitvoeren of actualiseren in de nieuwe ronde die in 2025 begint.

Recent toegevoegd

In de Klimaateffectatlas vind je vanaf nu het Buurtdashboard: een tool waarmee je per buurt inzicht krijgt in verschillende opgaven op het gebied van klimaatadaptatie.

Agenda: wat is er te doen?

Aan de slag met doelgerichte informatie

Iedereen kan aan de slag met klimaatadaptatie!  Het is ook belangrijk dat iedereen bijdraagt. Want alleen dan kunnen we onze omgeving echt klimaatbestendiger maken. Wil je aan de slag? Ga naar de ingang die bij jou aansluit: overhedenbedrijveninwonersonderwijs of maatschappelijke organisaties. Hier vind je snel de informatie die je nodig hebt.

Hulp nodig?

Heb je vragen over klimaatadaptatie? Of ben je op zoek naar ervaringen met klimaatadaptatie in de praktijk?

Verdiep je in een onderwerp via de kennisdossiers

Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Zoals wateroverlast, droogte, bodemdaling of water en bodem sturend? Duik dan eens in de kennisdossiers op dit portaal. Hieronder vind je een selectie van actuele kennisdossiers. Je kunt ook alle kennisdossiers bekijken. Deze zijn onderverdeeld in drie typen: thema's, sectoren en andere onderwerpen.

Hulpmiddelen om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen

Op dit portaal vind je een overzicht van hulpmiddelen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.  Vind je het lastig om te bepalen welk hulpmiddel je nodig hebt? Dan kan de keuzehulp handig zijn. Hieronder zie je voorbeelden van hulpmiddelen die veel worden gebruikt.

De Klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de gevolgen van klimaatverandering voor jouw gebied.

De Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet.

De website Groenblauwe Netwerken biedt volop inspiratie als je maatregelen wilt nemen in de gebouwde omgeving.

De Toolkit Basiscommunicatie klimaatadaptatie bevat richtlijnen, tips en kant-en-klaar informatie voor communicatie met inwoners.

Voorbeelden van klimaatadaptatie

Overal in het land worden initiatieven genomen om Nederland klimaatbestendiger te maken: van regentonacties tot samen een hele wijk klimaatbestendig maken. Benieuwd hoe anderen met klimaatadaptatie aan de slag zijn gegaan? Via de voorbeeldenkaart vind je volop inspiratie! Hieronder lichten we een aantal voorbeelden voor je uit.

De gemeente Groningen heeft een Klimaatroute inspiratiekaart. Met deze routekaart kunnen wandelaars of fietsers voorbeelden van klimaatadaptatie in de gemeente ontdekken.

In het gebiedsproces KRW Lauwersmeer werken natuur- beschermers en akkerbouwers samen aan een klimaatrobuust Lauwersmeergebied met zoet water voor natuur en landbouw.

In Vijlen is een regenwaterbuffer aangelegd. Deze buffer kan zo’n 5000 m³ water opslaan en is bedoeld om wateroverlast als gevolg van hevige regen bij bewoners te beperken.

Het Gasthoêsplein is een aantrekkelijk en groen gebied dat wateroverlast tegengaat, minder snel opwarmt, het grondwaterpeil op niveau houdt en verdroging van planten tegengaat.

Beleid & programma's

Om heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is het nodig dat klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel is van beleid en uitvoering. Op de pagina Beleid en programma's lees je hoe dat in Nederland is georganiseerd.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werkt aan de opgave om Nederland zo in te richten dat we de gevolgen van de toenemende hitte, droogte, neerslag en overstromingen kunnen opvangen. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen aan dit programma. Dat doen ze vanuit zeven ambities.  Hieronder vind je een aantal pagina's van DPRA die veel worden gebruikt:

  • De bijsluiter voor de stresstest helpt je om de kwetsbaarheid van je gebied in beeld te brengen. Een overzicht van uitgevoerde stresstesten vind je via de monitorkaart stresstesten.
  • De routekaart voor de risicodialoog helpt je om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten en om je ambitie voor klimaatadaptatie te bepalen.
  • Via de Impulsregeling klimaatadaptatie konden overheden tot 31 december 2023 een bijdrage van het Rijk vragen voor het uitvoeren van projecten.
  • In een adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda beschrijf je wat er nodig is om jouw gebied klimaatbestendig te maken en hoe je dat wilt doen. Een monitorkaart biedt een overzicht van de beschikbare strategieën en uitvoeringsagenda’s.