Welkom op het Kennisportaal Klimaatadaptatie, dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Of je nu voor de overheid werkt, of ondernemer of inwoner bent: dit portaal helpt je verder om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Samen maken we Nederland klimaatbestendig!

Recent toegevoegd

Het kennisdossier Energie is vernieuwd. Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de sector en wat gebeurt er vanuit het Rijk?

Recent toegevoegd

De Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer helpt om Actief Grondwaterpeilbeheer mee te nemen in beslissingen over rioolvernieuwing.

Aan de slag met doelgerichte informatie

Iedereen kan aan de slag met klimaatadaptatie!  Het is ook belangrijk dat iedereen bijdraagt. Want alleen dan kunnen we onze omgeving echt klimaatbestendiger maken. Wil je aan de slag? Ga naar de ingang die bij jou aansluit: overhedenbedrijveninwonersonderwijs of maatschappelijke organisaties. Hier vind je snel de informatie die je nodig hebt.

Hulp nodig?

Heb je vragen over klimaatadaptatie? Of ben je op zoek naar ervaringen met klimaatadaptatie in de praktijk?

Verdiep je in een onderwerp via de kennisdossiers

Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Zoals wateroverlast, droogte, bodemdaling of water en bodem sturend? Duik dan eens in de kennisdossiers op dit portaal. Hieronder vind je een selectie van actuele kennisdossiers. Je kunt ook alle kennisdossiers bekijken. Deze zijn onderverdeeld in drie typen: thema's, sectoren en andere onderwerpen.

Hulpmiddelen om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen

Op dit portaal vind je een overzicht van hulpmiddelen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.  Vind je het lastig om te bepalen welk hulpmiddel je nodig hebt? Dan kan de keuzehulp handig zijn. Hieronder zie je voorbeelden van hulpmiddelen die veel worden gebruikt.

De Klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de gevolgen van klimaatverandering voor jouw gebied.

De Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving maakt duidelijk hoe klimaatadaptief bouwen en inrichten eruitziet.

De website Groenblauwe Netwerken biedt volop inspiratie als je maatregelen wilt nemen in de gebouwde omgeving.

De Toolkit Basiscommunicatie klimaatadaptatie bevat richtlijnen, tips en kant-en-klaar informatie voor communicatie met inwoners.

Voorbeelden van klimaatadaptatie

Overal in het land worden initiatieven genomen om Nederland klimaatbestendiger te maken: van regentonacties tot samen een hele wijk klimaatbestendig maken. Benieuwd hoe anderen met klimaatadaptatie aan de slag zijn gegaan? Via de voorbeeldenkaart vind je volop inspiratie! Hieronder lichten we een aantal voorbeelden voor je uit.

In Vijlen is een regenwaterbuffer aangelegd. Deze buffer kan zo’n 5000 m³ water opslaan en is bedoeld om wateroverlast als gevolg van hevige regen bij bewoners te beperken.

Het dorp Feanwâlden heeft een groot klimaatbestendig park gekregen, met onder andere een grote vijver met 5.000 waterplanten en verschillende wadi’s.

Met veel aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit is Greenport Venlo één van de meest klimaatadaptieve en natuurinclusieve bedrijventerreinen in ons land.

De Natuurlijke klimaatbuffer Geuldal zorgt ervoor dat een groot deel van de gevallen regen wordt vastgehouden in de bodem, en dat het water hierdoor vertraagd wordt afgevoerd.

Beleid en programma's

Om heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is het nodig dat klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel is van beleid en uitvoering. Op de pagina Beleid en programma's lees je bijvoorbeeld over de landelijke aanpak van klimaatadaptatie. Hieronder vind je een aantal kennisprogramma's en samenwerkingsverbanden.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een plan van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken. Het Deltaplan is opgebouwd volgens zeven ambities. Hieronder vind je een aantal pagina's van DPRA die veel worden gebruikt: