Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Samen maken we Nederland klimaatbestendig. Vanaf 11 januari heet het Kennisportaal Klimaatadaptatie in plaats van Ruimtelijke Adaptatie, en is het bereikbaar via de domeinnaam www.klimaatadaptatienederland.nl.

Groenblauwe bedrijventerreinen

Dit kennisdossier biedt informatie over het  klimaatadaptief inrichten van bedrijventerreinen.

Klimaateffectatlas

De atlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

Aan de slag als