Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Samen maken we Nederland klimaatbestendig.

NAS-adaptatietool

De tool helpt je om het inzicht te vergroten in kansen en risico’s van klimaatverandering.

Klimaateffectatlas

De atlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

Aan de slag als