Inwoners

De aarde warmt op, waardoor het klimaat verandert. De oorzaak van deze opwarming is dat de mens sinds de industriële revolutie steeds meer broeikasgassen uitstoot, zoals koolstofdioxide en methaan. Het gevolg hiervan is dat het weer extremer wordt, de zeespiegel stijgt, er drinkwater- en voedselproblemen ontstaan door droogte en dat dier- en plantensoorten uitsterven. Ook in Nederland wordt het weer steeds extremer. In juni 2021 zorgde extreme neerslag voor hoog water in Brabant en overstromingen in Limburg. En in 2018, 2019 en 2022 hadden we te maken met hitte en extreme droogte.

Via de vragen hieronder vind je meer informatie over hoe ons klimaat verandert, hoe we de gevolgen kunnen beperken en wat jij zelf kunt doen om de gevolgen te beperken.

Hoe verandert ons klimaat?

Hoe kunnen we de gevolgen beperken?

Wat kun je doen rond je huis?

Wat kun je doen bij extreem weer?