Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Welkom op het onderdeel van het kennisportaal over het Caribisch deel van ons koninkrijk. Hier vind je informatie over klimaatverandering en wat de Caribische eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen doen om zich aan te passen aan de gevolgen.

Waarom heeft het Caribisch deel een eigen onderdeel op dit kennisportaal?

Klimaatverandering heeft op de Caribische eilanden een grote impact. Ook zijn de gevolgen van klimaatverandering er heel anders dan in Europees Nederland. Dat betekent dat deze eilanden behoefte hebben aan een eigen centrale plek met klimaatinformatie. Dit is ook logisch, omdat de Caribische eilanden staatkundig gezien een bijzondere plek innemen in het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het koninkrijk, net als Nederland. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) hebben een aparte status als bijzondere gemeenten van Nederland. Toch kunnen sommige delen van het kennisportaal van Europees Nederland ook bruikbaar zijn voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Mitigatie en adaptatie, wat is het verschil?

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatverandering en de omgeving daarop aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Daarnaast moeten we verdere klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan: dat heet klimaatmitigatie. De belangrijkste manier om klimaatverandering tegen te gaan, is door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op dit kennisportaal vind je alleen informatie over klimaatadaptatie. Wil je meer weten over klimaatmitigatie? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid over het klimaatbeleid.

Welke informatie vind je hier?

Je kunt hier informatie vinden over de volgende onderwerpen: