Eilanders aan het woord

In het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Het wordt warmer, periodes van droogte nemen toe en als er regen valt, dan valt er veel meer in kortere tijd. Bovendien worden orkanen krachtiger. Hoe moeten de eilanden zich hieraan aanpassen? Wat gebeurt er om de eilanden en eilandbewoners voor te bereiden op de toekomst? In de rubriek ‘Eilanders aan het woord’ vertellen bewoners van verschillende eilanden en met verschillende expertises over hoe zij tegen klimaatverandering en klimaatadaptatie aankijken.

In het eerste interview maak je kennis met Kimani Kitson-Walters en Anna Maitz. Kimani is beleidsadviseur Landbouw, Natuur en Milieu op Sint Eustatius. Anna is en programmamanager van het NEPP (het Natuur- en Milieubeleidsplan) op Sint Eustatius.