Over ons

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal ondersteunt de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat onderdeel is van het nationaal Deltaprogramma. Daarmee draagt het portaal bij aan het doel om Nederland klimaatbestendig te maken.

Voor wie is het kennisportaal bedoeld?

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is bedoeld voor overheden, bedrijven, docenten en studenten, maatschappelijke organisaties en inwoners. Zij vinden hier alle belangrijke informatie die hen kan helpen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Hoe is het kennisportaal ontstaan?

Het kennisportaal is in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Het portaal draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze programma’s is opgebouwd. Tot 11 januari 2021 heette het 'Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie’. Het was toen bereikbaar via de domeinnaam www.ruimtelijkeadaptatie.nl, nu staat het portaal op www.klimaatadaptatienederland.nl.

Wie beheert het kennisportaal?

Het kennisportaal wordt beheerd en onderhouden door stichting CAS (Climate Adaptation Services), in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting CAS houdt het portaal actueel met de laatste kennis, data en instrumenten, en doet dat in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en veel andere partijen. Zij zijn daarbij niet verantwoordelijk voor gevolgen van aannames die gebaseerd zijn op informatie op het kennisportaal. Meer over dit onderwerp vind je op de pagina Disclaimer.

Wil je meedenken?

Om het kennisportaal goed te laten aansluiten bij alle gebruikers, komt er elk jaar een gebruikersgroep bij elkaar. Deze gebruikersgroep bestaat uit gemeenten, waterschappen, provincies en adviseurs. Zij delen hun behoeften en ervaringen, en denken mee over hoe we het kennisportaal kunnen verbeteren. Denk je ook graag met ons mee? Dan kun je je aanmelden voor de gebruikersgroep. Uit de aanmeldingen stellen we jaarlijks een groep samen die representatief is voor de gebruikers van het portaal. We zijn erg blij met je aanmelding, tegelijk betekent aanmelden niet automatisch dat je ook mee kunt doen.

Tips of vragen?

Heb je tips, opmerkingen of vragen over het kennisportaal? Deel ze dan via het contactformulier.


Naamloos
Logo
NAS logo