Over ons

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal ondersteunt het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie maakt onderdeel uit van het nationaal Deltaprogramma, waarin rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samenwerken. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken. Het portaal biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Het portaal is in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, en draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze programma’s is opgebouwd.

Het kennisportaal wordt beheerd en onderhouden door Stichting CAS (Climate Adaptation Services), in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Actualisatie van het portaal met de laatste kennis, data en instrumenten vindt plaats in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en adviesbureaus. Een redactieraad, bestaande uit de verschillende gebruikersgroepen (gemeentes, waterschappen, provincies, adviseurs), adviseert over de noodzakelijke toevoegingen of aanpassingen voor optimaal gebruik. Denk je graag met ons mee? Dan kun je je hiervoor aanmelden.

Heb je tips, opmerkingen of vragen over het kennisportaal? Klik op de knop links van het scherm (Geef uw feedback) of maak gebruik van het contactformulier.


Naamloos
Logo
NAS logo