Over ons

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Vanaf 11 januari 2021 heet het Kennisportaal Klimaatadaptatie in plaats van Ruimtelijke Adaptatie, en is het bereikbaar via de domeinnaam www.klimaatadaptatienederland.nl.

Waarom dit kennisportaal?

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie wil bijdragen aan het doel om Nederland klimaatbestendiger en waterrobuuster te maken. Het portaal ondersteunt de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie  dat onderdeel is van het nationaal Deltaprogramma.

Voor wie is het kennisportaal bedoeld?

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is bedoeld voor overheden, bedrijven, docenten en studenten, maatschappelijke organisaties en inwoners. Zij vinden hier alle belangrijke informatie die hen kan helpen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Hoe is het kennisportaal ontstaan?

Het kennisportaal is in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Het portaal draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze programma’s is opgebouwd.

Wie beheert het kennisportaal?

Het kennisportaal wordt beheerd en onderhouden door Stichting CAS (Climate Adaptation Services), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting CAS houdt het portaal actueel met de laatste kennis, data en instrumenten, en doet dat in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en adviesbureaus.

Wil je meedenken?

Om het kennisportaal goed te laten aansluiten bij alle gebruikers, komt er elk jaar een gebruikersgroep bij elkaar. Deze gebruikersgroep bestaat uit gemeenten, waterschappen, provincies en adviseurs. Zij delen hun behoeften en ervaringen, en denken mee over hoe we het kennisportaal kunnen verbeteren. Denk je ook graag met ons mee? Dan kun je je voor de gebruikersgroep aanmelden. Uit de aanmeldingen stellen we jaarlijks een groep samen die representatief is voor de gebruikers van het portaal. We zijn erg blij met je aanmelding, tegelijk betekent aanmelden niet automatisch dat je ook mee kunt doen.

Tips of vragen?

Heb je tips, opmerkingen of vragen over het kennisportaal? Deel ze dan via het contactformulier.


Naamloos
Logo
NAS logo