Beleid & programma's

Om heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is het nodig dat klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel is van beleid en uitvoering. Op deze pagina lees je hoe dat in Nederland is georganiseerd. Je vindt hier informatie over hoe klimaatadaptatie vanuit nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid wordt aangepakt, en welke programma’s er verder zijn om Nederland klimaatbestendiger te maken.

Wil je weten wat er op internationaal niveau gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie? Ga dan naar de pagina Internationaal. Daar vind je verschillende internationale websites en rapporten, onder andere van de Europese Unie en het IPCC.