LIFE-IP Klimaatadaptatie

LIFE-IP Klimaatadaptatie (2022-2027) is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie (EU). Het omvat maatregelen voor het versnellen van de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen in Nederland. De EU-bijdrage is bijna 10 miljoen euro. Een consortium van 22 overheden en organisaties voert het programma uit en legt er zelf nog eens 7 miljoen euro bij. De coördinatie van het programma ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het RIVM. Zo legt het programma ook een duidelijke link tussen klimaat en gezondheid.

Waarom LIFE-IP Klimaatadaptatie?

Steeds meer overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zijn actief aan de slag met klimaatadaptatie. Ze werken aan een gezamenlijk doel: zorgen dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen klimaatverandering. Ze ontwerpen wijken en woningen die bestand zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast, en nog veel meer. Dat doen ze op basis van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Er gebeurt dus al heel veel, maar het kan nóg beter, vinden de experts. Al die maatregelen kunnen we sneller en efficiënter uitvoeren als we het slimmer organiseren. Bijvoorbeeld door maatregelen aan elkaar te koppelen en efficiënter kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het programma

Eind 2021 is het programma goedgekeurd. Download het programma (pdf, 9.6 MB) of de samenvatting (pdf, 470 kB). In het programma is vastgelegd hoe het consortium door samenwerking klimaatadaptatie gaat versnellen. Er zijn vier doelen:

  1. Het ontwikkelen van toegankelijke en begrijpelijke kennisproducten en tools
  2. Het stimuleren van bewustwording en urgentiebesef, zodat mensen en organisaties in actie komen.
  3. Het stimuleren van een integrale aanpak met andere opgaven en het ontwikkelen van structuren voor besluitvorming die deze aanpak ondersteunen
  4. Het ontwikkelen van businessmodellen en vormen van financiering voor adaptatiemaatregelen

De doelen zijn verbeeld in vier samenhangende tandwielen. Bij ieder tandwiel hoort een aantal projecten, verspreid over het land. Ook zijn er versnellingsacties die het programma ondersteunen en ervoor zorgen dat klimaatadaptatie daadwerkelijk sneller plaatsvindt.

Projecten

Tijdens het LIFE-IP programma worden achttien projecten uitgevoerd, de zogenaamde tandwielprojecten. Ze zijn gekoppeld aan één van de vier tandwielen. De uitvoering daarvan ligt bij de deelnemende partijen: provincies, gemeenten, waterschappen, GGD’s, rijksinstanties en LTO-Noord. Op de pagina projecten lees je meer over de verschillende projecten van LIFE-IP Klimaatadaptatie.

Versnellingsacties

De kennis en ervaringen die uit de projecten voortkomen, worden breed verspreid. Dit gebeurt via zogenoemde versnellingsacties. Die richten zich onder meer op communicatie, netwerken tussen betrokken partijen en het reproduceerbaar maken en verspreiden van de resultaten in binnen- en buitenland. Op de pagina versnellingsacties lees je meer over de versnellingsacties van LIFE-IP Klimaatadaptatie.

Tijdlijn

In de tijdlijn zie je welke bijeenkomsten er allemaal in het kader van LIFE-IP Klimaatadaptatie zijn georganiseerd.

Information about LIFE-IP in English

Are you interested in the Dutch programme LIFE-IP Climate Adaptation? Please visit the English page.