Achttien projecten

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie telt achttien projecten, verspreid door het land. De projecten zijn verdeeld over de vier thema’s (tandwielen). Klik op een van de tandwielen of versnellingsacties en ga naar de bijbehorende pagina.

Bewustwording en urgentiebesef Businessmodellen en financiering Governance en integrale aanpak Kennisdoorwerking en Tools Versnellingsacties Versnellingsacties