Naar een klimaatadaptief Arnhem

Samen met het platform Arnhem Klimaatbestendig werkt de gemeente Arnhem al een aantal jaren aan het klimaatadaptief maken van de stad. De gemeente kiest zoveel mogelijk voor ruimtelijke, groene en blauwe maatregelen. Dankzij het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie kan de gemeente deze werkzaamheden voortzetten.

Doel van het project

De opgedane kennis en ervaringen in dit project moeten andere overheden en partijen helpen bij het vergroten van de bewustwording van klimaatadaptatie. Het project moet ervoor zorgen dat andere partijen actief betrokken worden bij het klimaatadaptief maken van Nederland.

De uitvoering

Arnhem Klimaatbestendig voert verschillende acties uit in de wijk. Het platform organiseert klimaatcafés en klimaatcarrousels. Bij ruimtelijke ontwikkelingen organiseert het platform ‘tuinontwerpsessies’. Ook wordt een ‘groenspreekuur’ ingesteld. Daarnaast ondersteunen Arnhem Klimaatbestendig en de gemeente Arnhem de woningbouwcorporaties als zij vragen hebben over de klimaatadaptatie-opgave.

De gemeente Arnhem gaat aan de slag met het ‘Koele Netwerk’: het aanleggen van een netwerk van beschaduwde routes en koele plekken in de stad. De gemeente kiest voor opvallende maatregelen, zodat deze ook bijdragen aan een attractieve stad.

Alle werkzaamheden worden gemonitord, onder meer door ‘citizens science’: het betrekken van bewoners en gebruikers bij de klimaatadaptatie-opgave.

Over Arnhem Klimaatbestendig

Arnhem Klimaatbestendig is een burgerinitiatief, ontstaan na grote wateroverlast. Het platform informeert en enthousiasmeert bewoners over het klimaatbestendig maken van de stad. De gemeente Arnhem sponsort het initiatief.

Initiatiefnemers: Gemeente Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig
Start- en einddatum: 2022 – 2026