Lokaal hitteplan in de gemeente Rotterdam

Wie doet wat en wanneer in periodes van extreme hitte? Hoe functioneert de samenwerking tussen de volksgezondheid, de lokale gezondheidszorg en de mantelzorg? GGD Rotterdam-Rijnmond gaat op zoek naar de antwoorden op deze en meer vragen.

Doel van het project

Een belangrijk doel van dit project is het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen de volksgezondheid, de lokale gezondheidszorg en de mantelzorg in perioden van hitte. Andere doelen zijn: het vergroten van de bewustwording over klimaatadaptatie en het verspreiden van kennis over lokale hitteplannen en samenwerken.

De uitvoering

Rotterdam krijgt (op wijk- of gebiedsniveau) een hitteplan voor acute perioden van hitte. Dit hitteplan is onderdeel van het klimaatadaptatieprogramma ‘Rotterdams Weerwoord’ (2019-2026). Ook formuleert GGD Rotterdam-Rijnmond preventieve maatregelen voor het zo veel mogelijk beperken van de negatieve gezondheidseffecten van hitte.

De activiteiten in de eerste fase van dit project, op wijk- en stedelijk niveau, zijn:

  • Lokale analyses maken over onder andere hittestress, wooncomfort, voorzieningen en koele plekken
  • Een lokaal netwerk opbouwen
  • Verbinding zoeken met gerelateerde Rotterdamse thema’s
  • Communicatiemiddelen ontwikkelen en inzetten
  • Het maken, uitvoeren en bijstellen van het lokale hitteplan
  • Kennis delen met andere gemeenten

Resultaten

  • Voor ouderen is een hittegolf extra ingrijpend. De voorstelling ‘Heet hè!’ van Theatergroep Ouwe Rotten leert ouderen op een speelse manier beter omgaan met hitte. De voorstelling is in de zomer van 2023 ruim tien keer opgevoerd in de gemeente Rotterdam.

Initiatiefnemer: GGD Rotterdam-Rijnmond
Start- en einddatum: 2021 – 2029