Wijkklimaatmonitoring Groningen

Wat zijn de effecten van het veranderende klimaat? Het instrument ‘Wijkmonitor’ moet bewoners in Groningen daarover informeren.

Doel van het project

Het project moet ervoor zorgen dat bewoners in Groningen zich bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering. Ook de bereidheid om zelf actie te ondernemen en het daadwerkelijk uitvoeren van acties zijn belangrijke doelen in dit project. Het project moet inzicht geven in de effecten van ondernomen acties in relatie tot de verwachte klimaatverandering.

De uitvoering

Het project bestaat uit twee concrete onderdelen. Stap één is het ontwikkelen van een wijkklimaatmonitor voor bewoners. De tweede stap is het uitwerken van een communicatie- en participatietraject, zodat bewoners de monitor daadwerkelijk gaan gebruiken. Het project focust op zeven wijken en dorpen in de gemeente Groningen.

Initiatiefnemer: Gemeente Groningen
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – medio 2024