Stadspark van Apeldoorn

Tussen nu en 2040 verandert de binnenstad van Apeldoorn in het Stadspark van Apeldoorn. De gemeente rolt een groene loper uit: het hart van de stad wordt een groene en levendige ontmoetingsplek. Een aangename plek om te wonen, werken, winkelen en verblijven, alle dagen van het jaar.

Doel van het project

Het doel van het project is om van de binnenstad een aantrekkelijke verblijfsplek te maken, met het karakter van een stadspark: groener, meer biodiversiteit, aantrekkelijker, waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Daardoor krijgt de binnenstad er meer functies bij. Naast winkelen zul je er kunnen wonen, werken en recreëren. Door de vergroening wordt de binnenstad meer klimaatbestendig.

De uitvoering

Apeldoorn is ontstaan langs oude straten en wegen, zoals de Hoofdstraat en de Grift. Dit zijn historische lijnen die nog steeds de hoofdstructuur van de stad bepalen. Wel zijn ze de afgelopen jaren minder zichtbaar geworden. De gemeente herstelt de hoofdstructuur en koppelt deze aan de huidige ontwikkelingen in de detailhandel en opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, klimaat en de openbare ruimteDe eerste drie projecten waar de gemeente aan werkt, zijn Griftpark, Parkstraat en Grote Markthof.

Griftpark

De Hofstraat en de Kanaalstraat worden samen een nieuw park waar het water van de Grift meer ruimte krijgt. Het Griftpark wordt een fijne plek om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het water van de Grift zorgt voor meer verkoeling op warme zomerdagen.

Parkstraat

De Hoofdstraat zal veranderen in een “Parkstraat”: een groene ader door het hart van de binnenstad die het stationsgebied en Paleis het Loo met elkaar verbindt. Het wordt een straat waar je kunt winkelen, wandelen en elkaar kunt ontmoeten. Minder stenen, en meer groen.

Grote Markthof

De Grote Markthof wordt een binnenplaats midden in de binnenstad, tussen de Marktstraat, Beekstraat, Hoofdstraat en Raadhuisplein. Ook hier komt veel groen, met hoge bomen voor schaduw, veel bloemen en een terras waar je iets kunt drinken. Ondernemers, eigenaren, bewoners, betrokkenen en belangstellenden hebben samengewerkt aan het schetsontwerp voor de Grote Markthof.

Initiatiefnemer: Gemeente Apeldoorn
Start- en einddatum: 2022 – 2027