Resultaten

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie levert een groot aantal resultaten op. Hieronder vind je een overzicht van de resultaten.

Versnellingsacties

Bewustwording en urgentiebesef

  • Begin 2024 heeft de gemeente Groningen de wijkklimaatmonitor ‘Klimaat in je straat’ gelanceerd. Dit hulpmiddel toont op wijk- en straatniveau wat de klimaatrisico’s en kansen zijn en is bedoeld voor professionals én bewoners.

  • De netwerkorganisatie Amsterdam Rainproof heet sinds 2024 Amsterdam Weerproof. De organisatie focust zich niet alleen meer op extreme buien, maar ook op extreme hitte, droogte en overstromingsrisico’s. De website is uitgebreid is met themapagina’s waarop je informatie vindt over de verschillende thema’s, een risicokaart en een reeks maatregelen.

  • De voorstelling ‘Heet hè!’ van Theatergroep Ouwe Rotten leert ouderen op een speelse manier beter omgaan met hitte.

Governance en integrale aanpak

Businessmodellen en financiering