Gezondheid in klimaatadaptatiebeleid

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. Denk aan de toenemende hitte, een langer allergieseizoen, infectieziekten en fysieke en mentale gevolgen van wateroverlast en overstromingen.

Doel van het project

Doel van het project is om gezondheid te verankeren in klimaatadaptatiebeleid en zo de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid te verminderen.

De uitvoering

Goede voorbeelden bij GGD’en en gemeenten in heel Nederland vormen de basis voor dit project. De focus ligt op onderzoek naar praktische maatregelen rond klimaateffecten als hitte, infectieziekten en overstromingen. De verzamelde kennis en expertise worden gebundeld in een handreiking voor GGD’en en gemeenten. Hierin staat hoe beleidsmakers rekening kunnen houden met gezondheid in klimaatadaptatiebeleid. De handreiking wordt steeds herzien op basis van opgedane ervaringen bij GGD’en en gemeenten. In de zomer van 2026 is de handreiking klaar.

Initiatiefnemer: GGD Gelderland-Midden
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 31 december 2027