Klimaatbestendige regio Vallei en Veluwe

In de regio Vallei en Veluwe werken veel partijen succesvol samen aan klimaatadaptatie. Het Regionaal Kernteam Klimaatadaptatie initieert, stimuleert, informeert, faciliteert en coördineert de samenwerking in de regio. Dit project dient als best practice: hoe zorg je voor een goede regionale samenwerking?

Doel van het project

Het waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt het Regionaal Kernteam Klimaatadaptatie. Het doel van dit kernteam is het benutten van de kracht van de samenwerking in de regio. Samenwerken betekent ook minder kosten, in dit geval voor het uitvoeren van de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Andere doelen zijn: het besparen van mensuren, uniformiteit creëren en het mogelijk maken van kennis- en gegevensuitwisseling.

De uitvoering

Er is gekozen voor een regionale samenwerking tussen diverse organisaties, waaronder gemeenten, provincies, het waterschap, een drinkwaterbedrijf, de GGD en de veiligheidsregio’s. ‘Grensontkennend samenwerken’ is het motto. De organisatievorm van de samenwerking en de activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd, kunnen gekopieerd worden naar andere regio’s.

Resultaten

  • Klimaatverandering vraagt om een ruimtelijke inrichting die is afgestemd op water, bodem en ondergrond. De natuur en natuurlijke processen moeten een hoofdrol gaan spelen bij ruimtelijke keuzes. Ofwel: de draagkracht en kenmerken van het natuurlijk systeem staan aan de basis van beleidsplannen en beslissingen. Om het natuurlijk systeem als uitgangspunt te kunnen gebruiken, moeten we logischerwijs eerst begrijpen hoe dat systeem in elkaar zit. Een goede eerste stap is dus om het natuurlijk basissysteem voor jouw regio in kaart te brengen. De brochure 'Vallei en Veluwe: natuurlijk een gevarieerde regio' (pdf, 12 MB) neemt je mee langs de diversiteit in het natuurlijk systeem van de regio Vallei en Veluwe, en laat zien hoe inzicht in bodem, water en ondergrond een stevige basis kan vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Initiatiefnemer: Waterschap Vallei en Veluwe
Start- en einddatum: 1 oktober 2021 – 31 december 2023