Spuiboulevard in de gemeente Dordrecht

Hoe combineer je stedelijk wonen met klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen? De gemeente Dordrecht ontwikkelt een stedenbouwkundig raamwerk waarin deze drie thema’s geïntegreerd zijn. De Spuiboulevard in Dordrecht dient als voorbeeld en ondergaat een transformatie.

Doel van het project

Het doel van dit project is het creëren van een gezonde en leefbare woonomgeving; duurzaam, biodivers en klimaatadaptief. Het project laat zien dat bouwen op lastige locaties met hoge dichtheden mogelijk is. Ook toont het project aan dat een integrale benadering leidt tot een aantrekkelijke woonomgeving. Bij het maken van de plannen worden bewoners, bedrijven en organisaties nauw betrokken.

De uitvoering

De Spuiboulevard krijgt een groen karakter. De gemeente Dordrecht gaat verschillende werkzaamheden verrichten. Op de planning staat:

  • Het verminderen van verharding in de openbare ruimte
  • Gebouwen voorzien van groene en bruine daken
  • De parkeergarage renoveren en een groene gevel aanbrengen
  • Groene en schaduwrijke binnenhoven creëren
  • Het afkoppelen van hemelwater
  • Het realiseren van voldoende waterberging

Initiatiefnemer: Gemeente Dordrecht
Start- en einddatum: juli 2021 – december 2028