Climate Campus: een klimaatbestendige IJssel-Vechtdelta

Zonder samenwerking geen klimaatadaptatie. Dit project is gericht op het ontwikkelen, testen en implementeren van een innovatief samenwerkingsmodel van overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. Er wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Climate Campus.

Doel van het project

Het samenwerkingsmodel moet zorgen voor:

  • Een klimaatbestendige delta (een versnelling van implementatie van maatregelen)
  • Een economisch krachtige delta (nieuwe producten en diensten en een gezonde arbeidsmarkt)
  • Een zelfbewuste delta (waterbewustzijn, cultuur)

De uitvoering

Voor het behalen van de doelen worden meerdere activiteiten uitgevoerd, zoals:

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en kennissessies.
  • Het ontwikkelen en ontsluiten van goede voorbeelden uit de praktijk.
  • Het aanjagen en faciliteren van buurtinitiatieven en ‘citizens science’: het betrekken van bewoners en gebruikers.
  • Het ontwikkelen van een ‘showtuin’ die (nieuwe) producten en diensten van ondernemers ontsluit voor inwoners en vice versa.
  • Het opzetten van een monitoringsstrategie voor klimaatadaptatie.
  • Het opzetten van een marketingstrategie voor de regio Zwolle als delta van de toekomst.

Initiatiefnemer: Gemeente Zwolle
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 31 december 2023