Amsterdam Rainproof

Netwerkorganisatie Amsterdam Rainproof maakt zoveel mogelijk mensen bewust van de gevolgen van extreme neerslag. Voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie breiden ze de website uit met informatie over de gevolgen van hitte, droogte en overstromingen.

Doel van het project

Bewustwording creëren zorgt uiteindelijk voor de aanpassing van beleid en regelgeving. Dat is nodig op het gebied van klimaatverandering. Een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving moet gemeengoed worden, vindt Amsterdam Rainproof.

De uitvoering

De website van Amsterdam Rainproof is nu voornamelijk gericht op regenval, maar er komt ook informatie beschikbaar over andere thema’s, zoals hitte. Voor elk thema maakt de organisatie een maatregelen-toolbox. Ook komt er een ‘oplossingenkaart’ over elk thema. Deze kaart laat per gebied zien wat de problemen zijn, en de mogelijke oplossingen.

Er bestaan veel oplossingen en klimaatadaptatiemaatregelen. Welke maatregel is voor wie interessant? Om antwoord te kunnen geven op die vraag, start de netwerkorganisatie een coachtraject. Zes ‘raincoaches’ gaan langs bij de mensen thuis en geven advies over het klimaatadaptief inrichten van huis en tuin.

Ook werkt Amsterdam Rainproof aan een monitoringstool voor het meten van de voortgang van ‘de klimaatbestendige stad’.

Over Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is een netwerkorganisatie namens de gemeente en stichting Waternet. De organisatie werkt op een neutrale manier samen met partners in de omgeving. Ze leggen de connectie tussen stakeholders, stichting Waternet en de gemeente.

Initiatiefnemer:
Start- en einddatum: