Amsterdam Weerproof

Netwerkorganisatie Amsterdam Weerproof maakt zoveel mogelijk mensen bewust van de gevolgen van extreme neerslag. Voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie breiden ze de website uit met informatie over de gevolgen van hitte, droogte en overstromingen. Daarom heten ze sinds 2024 niet langer ‘Amsterdam Rainproof’ maar Amsterdam Weerproof.

Doel van het project

Bewustwording creëren zorgt uiteindelijk voor de aanpassing van beleid en regelgeving. Dat is nodig op het gebied van klimaatverandering. Een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving moet gemeengoed worden, vindt Amsterdam Weerproof.

De uitvoering

De website van Amsterdam Weerproof was lange tijd gericht op extreme neerslag, maar er komt nu ook informatie beschikbaar over andere thema’s, zoals hitte. Voor elk thema maakt de organisatie een maatregelen-toolbox. Ook komt er een ‘oplossingenkaart’ over elk thema. Deze kaart laat per gebied zien wat de problemen zijn, en de mogelijke oplossingen.

Er bestaan veel oplossingen en klimaatadaptatiemaatregelen. Welke maatregel is voor wie interessant? Om antwoord te kunnen geven op die vraag, start de netwerkorganisatie een coachtraject. Zes ‘raincoaches’ gaan langs bij de mensen thuis en geven advies over het klimaatadaptief inrichten van huis en tuin.

Ook werkt Amsterdam Weerproof aan een monitoringstool voor het meten van de voortgang van ‘de klimaatbestendige stad’.

Resultaten

  • Amsterdam Weerproof heeft haar website uitgebreid met drie thema’s: hitte, droogte en overstromingsrisico. Op elke themapagina vind je informatie over het specifieke thema, een risicokaart en een reeks maatregelen.

Over Amsterdam Weerproof

Amsterdam Weerproof is een netwerkorganisatie namens de gemeente en stichting Waternet. De organisatie werkt samen met partners in de omgeving. Ze verbindt stakeholders, stichting Waternet en de gemeente met elkaar.