Klimaatbestendig Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht zijn. Dat vraagt om een goede aanpak voor klimaatadaptatie in deze landelijke regio. De focus in dit project ligt op ecologisch en economisch duurzame oplossingen.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanpak voor klimaatadaptatie in de landelijke regio. In de aanpak staan ook technische benodigdheden, financiële businessmodellen en relevante beleidsrandvoorwaarden. Vervolgens kan worden gewerkt aan een economisch en ecologisch slimme en klimaatadaptieve landbouwsector.

De uitvoering

In dit project wordt gewerkt aan een aantal onderdelen:

  • Een integrale werkwijze
  • Klimaatadaptieve maatregelen voor dorpskernen en commerciële bedrijfsgebieden
  • Businessmodellen in samenhang met klimaatadaptatie van de agrarische en landelijke economie

Initiatiefnemer: Gemeente Súdwest-Fryslân
Start- en einddatum: 1 januari 2021 – 31 december 2027