Internationaal

Overal op aarde hebben landen te maken met klimaatverandering. Daarom is klimaatadaptatie op internationaal niveau heel belangrijk. Het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 maakt dit duidelijk door naast mitigatie ook aandacht te geven aan klimaatadaptatie. En ook de nieuwe Europese Klimaatwet geeft aan hoe belangrijk klimaatadaptatie is.

Adaptatiestrategie op Europees niveau

In de Europese Unie werken de lidstaten al vele jaren met elkaar samen op het gebied van klimaatadaptatie. In 2013 heeft de Europese Commissie haar eerste Europese Strategie voor klimaatadaptatie opgesteld. Een belangrijk deel van deze strategie is dat alle lidstaten een Nationale Adaptatie Strategie opstellen. De Europese Commissie ondersteunt de lidstaten hierbij actief.

Op 24 februari 2021 heeft de Commissie haar herziene strategie (pdf, 1 MB) gepubliceerd. Door voort te bouwen op de eerste strategie wil de Commissie lidstaten stimuleren om sneller adaptiemaatregelen te nemen en deze maatregelen op een grote schaal in te voeren. De lidstaten hebben hun steun uitgesproken aan de voorstellen van de Commissie. Ook hebben ze aangegeven hoe belangrijk het is om informatie te delen die adaptatiemaatregelen ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie over de mogelijke maatregelen die je kunt nemen of over de risico’s die je loopt als je geen maatregelen neemt.

Nederlandse aanpak is uniek

Het Deltaprogramma is het nationale klimaatadaptatieprogramma van Nederland. Het doel van het Deltaprogramma is om Nederland te beschermen tegen zeespiegelstijging, om voor voldoende zoetwater te blijven zorgen en om het land klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Vanuit een internationaal oogpunt is het Deltaprogramma uniek. Dat komt omdat het een heel groot programma is dat zich richt op allerlei verschillende klimaatthema’s. Ook zijn alle Nederlandse overheden erbij betrokken.

Kennis delen

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het belangrijk dat Nederland op de hoogte blijft van ontwikkelingen in het buitenland en goed contact houdt met internationale organen zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. Op internationaal niveau delen landen kennis en ervaring. Ook Nederland kan daar veel aan hebben.

Hieronder vind je een aantal interessante internationale rapporten en websites:


Internationaal