Gemeentelijke aanpak

Gemeenten werken aan het doel om de Nederlandse steden, dorpen en buitengebieden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dat doen ze, net als de andere overheden, vanuit de zeven ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Gemeenten hebben rond 2019 een eerste klimaatstresstest uitgevoerd. Op basis daarvan hebben ze risicodialogen gevoerd en strategieën en uitvoeringsagenda’s opgesteld.

Wil je als gemeente aan de slag met klimaatadaptatie? Ga dan naar de speciale ingang voor overheden. Hier vind je meer informatie over hoe je klimaatadaptatie in beleid kunt vastleggen. Ook lees je hier bijvoorbeeld meer over financiering, kwetsbaarheid bepalen en monitoring.

Monitor klimaatstresstesten

Een klimaatstresstest brengt in beeld hoe kwetsbaar een gebied is voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming. Hoe ver zijn we in Nederland eigenlijk met het uitvoeren van deze stresstesten? Via de Monitorkaart stresstesten kun je de beschikbare klimaatstresstesten bekijken.

Monitor strategieën en uitvoeringsagenda’s

Op basis van de stresstest en risicodialogen stellen gemeenten een adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda op. In de strategie beschrijven gemeenten hoe ze hun gebied klimaatbestendiger willen maken. De uitvoeringsagenda is de concrete uitwerking van de strategie. De Monitorkaart strategieën en uitvoeringsagenda’s biedt een overzicht van beschikbare strategieën en uitvoeringsagenda’s in Nederland.

Ben je op zoek naar hulp bij je aanpak van klimaatadaptatie? Dan kun je contact opnemen met het team van Samen Klimaatbestendig. Dit team geeft niet alleen antwoord op vragen, maar kan ook in gesprek met je gaan om je vraag verder uit te diepen. Bijvoorbeeld over het voeren van een risicodialoog of het opstellen van een uitvoeringsagenda. Ook kan Samen Klimaatbestendig je in contact brengen met andere partijen. Soms organiseert het team sessies of masterclasses om kennis over klimaatadaptatie in een grotere groep te delen.