Overheden

In het Deltaprogramma is de ambitie vastgesteld dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben hierin een belangrijke rol. Via de afbeeldingen hieronder kun je als overheidsprofessional relevante kennis en handvatten vinden om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Onder de afbeeldingen lees je meer over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de samenhang tussen verschillende transities en de mogelijkheden om contact op te nemen met de helpdesk van dit kennisportaal.

Kwetsbaarheid bepalen

Klimaatadaptief bouwen

Bewustwording en communicatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een plan van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken. Het doel van het plan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Op de pagina van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vind je handvatten om met de zeven ambities van dit plan aan de slag te gaan. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen aan deze ambities en hebben zich daarvoor ook verenigd in werkregio's.

Samenhang verschillende transities

In Nederland staan we voor een aantal grote opgaven en transities, zoals woningbouw, energie en biodiversiteit. Bij veel van de transities speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk om bij klimaatadaptatie ook naar meekoppelkansen te kijken. Via de pagina ‘Meekoppelkansen benutten’ vind je voorbeelden van meekoppelkansen en hulpmiddelen die je kunnen helpen om met meekoppelen aan de slag te gaan. Verder klinkt steeds meer de roep om bij al die ruimtelijke transities water en bodem een sturende rol te geven.

Heb je vragen?

Heb je tips, opmerkingen of vragen over de informatie op het Kennisportaal Klimaatadaptatie? Of heb je andere vragen over klimaatadaptatie? Neem dan contact op met de helpdesk van dit kennisportaal.