Veiligheid

De veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit zes nationale veiligheidsbelangen die we moeten beschermen: de fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid, sociale en politieke stabiliteit, en internationale rechtsorde en stabiliteit. De nationale veiligheid wordt bedreigd als één of meer van deze nationale veiligheidsbelangen zo geraakt worden dat de maatschappij ontwricht kan raken. Er zijn verschillende soorten dreigingen die deze veiligheidsbelangen kunnen raken, zoals terrorisme, militaire dreiging, natuurrampen en politieke instabiliteit. Een ontwikkeling die dit soort dreigingen kan versterken en zelf ook tot dreigingen kan leiden is klimaatverandering.

In dit kennisdossier lees je hoe klimaatverandering de nationale veiligheid kan bedreigen en hoe Nederland met deze dreiging omgaat. Klik daarvoor door naar de verschillende pagina’s.

Veiligheid

Contactpersonen

Team NAS
nas@minienw.nl

Netwerk Klimaat en Veiligheid (Veiligheidsregio’s en partnerorganisaties)
Lana Garrels
lana.garrels@veiligheidsregioaa.nl

Programma Klimaat en Veiligheid
Charlotte van Ruijven
Charlotte.vanRuijven@nipv.nl

Deze pagina kwam tot stand met medewerking van het ministerie van JenV, RIVM en Netwerk Klimaat en Veiligheid.