Hoe kan klimaatverandering de nationale veiligheid bedreigen?

Het klimaat verandert steeds sneller waardoor de kans op extreem weer toeneemt. Extreem weer kan tot incidenten of zelfs rampen leiden, zoals natuurbranden en overstromingen. We zien dat dit soort gebeurtenissen wereldwijd, maar ook in Nederland toenemen. Zoals in de zomer van 2021, toen delen van Limburg, België en Duitsland overstroomden. De gevolgen van zo’n gebeurtenis kunnen voor de maatschappij groot zijn. Er kunnen zelfs doden en gewonden vallen. Verder kan er flinke schade ontstaan, kan het verkeer stilvallen en kunnen vitale processen zoals elektriciteitsvoorzieningen verstoord raken. Op deze pagina lees je meer over de mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid als gevolg van klimaatverandering.

NAS-bollenschema met overzicht van veiligheidsrisico's

Het NAS-bollenschema hieronder geeft een visueel overzicht van de gevolgen van klimaatverandering voor de sector Veiligheid.

Download het Bollenschema Veiligheid van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (pdf, 774 kB)

Veiligheidsrisico's verschillen per gebied

De veiligheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering kunnen per gebied verschillen. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen hier samen met de veiligheidsregio’s duiding aan geven in uitvoeringsagenda’s klimaatadaptatie en in ander beleid. De provincie Zuid-Holland heeft samen met verschillende veiligheidsregio’s een handreiking gemaakt om decentrale overheden daarbij te helpen.

Veiligheidsrisico's per thema

Wil je weten welke veiligheidsrisico’s er bestaan op het gebied van overstroming, hitte, droogte of een ander klimaatthema? Klik dan op één van de plusjes hieronder.